Женски пазар започна компостиране на биологичните си отпадъци

„Пазари Възраждане“ ЕАД е логистичен партньор по пилотен проект “Градски компост за устойчиво земеделие” на ТераЛайф Солюшънс

Общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД, което стопанисва и управлява Женски пазар, е логистичен партньор в пилотния научно-изследователски проект “Градски компост за устойчиво земеделие” на ТераЛайф Солюшънс, който има за цел да разработи оптимална рецепта за компост от градски хранителен и зелен отпадък. Всеки месец между 500 и 1000 л. биологичен отпадък, генериран на територията на Женски пазар отива за експериментите по компостиране, които се провеждат на учебно-опитното поле “Враждебна” в София, в партньорство с Лесотехническия университет. Официалният старт на научно-изследователския проект беше в края на февруари и се очаква да продължи до пролетта на 2023 г.

„С участието ни в този проект Женски пазар става единственото пазарно пространство, което стартира собствено компостиране на биологичните отпадъци от тържището. Това е част от дългосрочната иновитивна политика на „Пазари Възраждане“ ЕАД за чистота не само на Женски пазар, но и за Zero Waste политиката на града ни. Това е наша дългосрочна стратегия, чието начало положихме още през 2018 г. с поставянето на първите контейнери за текстилни отпадъци в София и днес продължаваме активно да работим за затворяне на цикъла за максималното оползотваряне на отпадъците.“, обясни Драгомир Димитров, изпълнителен директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД. ​

“Градски компост за устойчиво земеделие” е научно-изследователски проект за компостиране на хранителни и зелени отпадъци, генерирани в град София, в тясно сътрудничество с фермери, експерти и учени. Целта е да се разработи най-добрата „рецепта“ за компост, отговаряща на нуждите на малките и средно големи земеделски производители и така да се постигне напредък при биологичното производство на храна чрез ефективното управление на хранителните отпадъци.

“Щастливи сме, че именно “Пазари Възраждане” ЕАД разпознаха социалния и екологичен потенциал на нашия проект и ни подкрепиха. За нас партньорството с Женски пазар, най-големият и модернизиращ се пазар в столицата, е изключително ключово и важно, защото целта ни е да постигнем висококачествен компост с високи нива на активна полезна микробиология от хранителните и зелените отпадъци в града. Благодарности на изпълнителния директор Драгомир Димитров за активното партньорство по този проект”, споделя Илона Ангелова, съосновател на ТераЛайф Солюшънс и студент, магистър Растителна защита в Лесотехнически университет.

Амбицията на екипа е в бъдеще продуктът под формата на качествен биотор да достигне до максимален брой земеделски производители във всички точки на страната.


Още за проекта:

През 2022 г. пилотният проект се реализира с финансиране от две програми за зелени иновации:

● Програма ClimAccelerator Black Sea, финансирана от EIT Climate-KIC на Европейския съюз, организирана от Innovation Starter Accelerator, като част от консорциум Румъния-България, с водещ партньор Impact Hub Bucharest и в партньорство с Climate Vertical;

● Програма „Участие на жени в производството на селскостопански храни” 2021, организирана от регионална Агенция по предприемачество и иновации, Варна (РАПИВ) и EIT Food Regional Innovation Scheme.

Наградите потвърждават иновативната същност на проекта, която работи по една от най-сериозно засегнати теми - а именно здравето на земеделската почва, в новите политики в земеделието на Европейския съюз и допринася за изпълнението на „зелената сделка“. От ключово значение за успеха е и иновацията в подхода на проекта, който се стреми да ангажира и свърже всички заинтересовани страни.

Други партньори за пилотния проект до момента са:

● Проект “Зелена София” на Асоциация за развитие на София;

● Агрономически факултет на Лесотехнически университет - София;

● Катедра “Аграрна икономика” на Икономически университет - Варна;

● Направление „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община, които подкрепят в комуникацията със софийското предприятие биоразградими отпадъци Хан Богров;

● Проектът е в процес на изграждане и на мрежа от фермери в близост до София.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...