Как да разберем нивото на организационна култура в компанията ни?
Правилна ли е бизнес стратегията ни? Добре ли се чувстват служителите в компанията? Отговаряме ли оптимално на съвременните нужди на талантите, с които работим? Проучването на ангажираността и организационната култура на MercerMash Benefits – Thrive45 за поредна година се опитва да даде отговор на тези и още много въпроси, които рано или късно идват на дневен ред при всеки екип.

Какво изследва проучването?

Thrive45 е приложимо индивидуално за всяка компания и представлява вътрешен анализ, придружен от план за действие базиран на реални пазарни данни за нивата на ангажираност и причините за тях. Целта е постигането на конкретно измерване на важните области, както и оценка и разбиране на изживяванията на служителите. Състои се от 45 въпроса измерващи 8 области, които са показатели за благоденствие.

Трите организационни области, които служителите са посочили като най-значими през 2021г., са ангажираност (81%), лидерска отговорност (79%) и организационна култура (76%). Любопитно е, че цели 93% потвърждават, че ръководителите в тяхната компания се отнасят с уважение към тях. Освен това 87% твърдят, че ръководството се вслушва в идеите им. Още по-интересно е обаче кои са областите, оценени най-ниско – оказва се, че това са справедливото възнаграждение (55%), кариерното развитие (69%) и личното благоденствие (69%). MercerMash Benefits заключават, че  удовлетвореността не води задължително до мотивация за резултати и развитие, но съчетана с жизненост и ангажираност, е мечтата на всеки работодател.

Как да разберем нивото на организационна култура в компанията ни?
Непосредствено след участието си служителите получават индивидуален доклад, включващ резултати по индекси за изследваните категории, както и сравнение с индустрията и националния пазар. С анализите от проучването могат да се адаптират способите за привличане и задържане на таланти в съответствие с тенденциите по отношение нагласите на служителите на пазара. В зависимост от това какви отговори се търсят (пазарни индекси вътрешни за компанията, сечения или и двете), могат да бъдат запитани всички служители или представителна извадка.

Как да разберем нивото на организационна култура в компанията ни?

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...