Лиляна Димитрова поема поста Директор Връзки с инвеститори на „АмонРа Енерджи“ АД

Лиляна Димитрова поема поста Директор Връзки с инвеститори на „АмонРа Енерджи“ АД от 1 юни 2023 г. Компанията е първото соларно дружество, листнато на сегмент ВЕАМ на Българска фондова борса. В края на ноември миналата година „АмонРа“ набра малко над 3,1 млн. лева от инвеститори.

Лиляна ще ръководи комуникацията с настоящи и потенциални инвеститори, мениджърите и акционерите на дружеството, КФН, БФБ, Централен депозитар и други заинтересовани страни. Сред задачите й са предоставяне на достоверна информация за бизнес развитието на „АмонРа Енерджи“ АД на Балканския полуостров, оповестяване на текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, включително чрез тримесечни и годишни консолидирани отчети, подготовка и провеждане на заседания на Общото събрание на акционерите и водене на протоколи от тях. Лиляна ще отговаря за това важната информация за стратегическото развитие и управление на „АмонРа Енерджи“ АД да достига до тези, които се интересуват от покупка или продажба на акции.

Преди „АмонРа Енерджи“ АД Лиляна Димитрова работи в продължение на 8 години в Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) ЕАД - най-старото и най-голямо предприятие за диагностика и поддръжка на оборудване за конвенционалната и неконвенционална енергетика на Балканския полуостров. Последната заемана от Лиляна Димитрова позиция в ЦЕРБ ЕАД е Ръководител отдел Администрация. Преди това Лиляна е работила като персонален асистент в „Бултрако Моторс“, като отговорник за вътрешния контрол на хотел „Метрополитан“ и др. компании с между 100 и 300 служители.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...