Schneider Electric постигна най-високия си резултат в Индекса за равенство между половете на Bloomberg за 2023 г.

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизация, получи признание от в Индекса за равенството между половете (GEI) на Bloomberg за шеста поредна година. Отличието е резултат от постоянните усилия на Schneider да поощрява равенството между половете в компанията и да изгражда приобщаваща и хуманна работна среда.
Индексът GEI на Bloomberg оценява 484 компании в 54 сектора, базирани в 45 страни и региони, и измерва тяхното представяне според пет ключови критерия: лидерство и таланти; равно заплащане и равенство между половете; приобщаваща култура; политика за борба със сексуалния тормоз; разпознаваемост на корпоративната марка.

Schneider Electric постигна общ резултат от 81% в сравнение със 77% през предходната година, както и доста над средната стойност на индекса от 73%.

Компанията също така запазва традиционно силните си резултати по отношение на равното заплащане и равенството между половете (88%) като признание на действията ѝ за намаляване на разликата в заплащането до по-малко от 1% за жените и мъжете до 2025 г.

Schneider постигна резултати доста над средните в сравнение с другите компании в индекса GEI по отношение на разпознаваемост на корпоративната марка (81%) и на приобщаваща култура (80%). Отчетният над среден резултат на компанията за лидерство и таланти (55%) отразява напредъка към целта ѝ за подобряване на представителството на половете чрез наемането, кариерното израстване и задържането на повече жени.

Към декември 2022 г. жените съставляват 41% от изпълнителния комитет на Schneider, като компанията се ангажира да постигне баланс между половете от 50:40:30 до 2025 г. (т.е. жените да съставляват 50% от всички нови назначения, 40% от всички мениджъри на първа линия и 30% от висшето ръководство).

За шеста поредна година Schneider Electric е призната като една от най-уважаваните компании в света за 2023 г. в класацията на Fortune, като се нарежда на трето място в електронната индустрия и е свидетелство за постоянния ангажимент на компанията да насърчава изграждането на приобщаващо и справедливо работно място, като същевременно намалява въздействието си върху околната среда и осигурява устойчиви решения на своите клиенти.

Schneider Electric редовно получава признание за своята ангажираност към многообразието, справедливостта и приобщаването както и като отличен работодател във Франция, Канада и САЩ.

За повече информация за приобщаването и разнообразието в Schneider Electric посетете se.com/diversity-and-inclusion/

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...