Стартира най-мащабната неформална обучителна програма - Младежка Aкадемия за Kариера (MAK)

Академията идва в помощ на поколението Z за по-лесна адаптация на пазара на труда.

Основна цел на Младежка Академия за Кариера (МАК) е да свърже поколението Z с пазара на труда и да даде шанс на младите хора да придобият важните и липсващите им умения за заетост, така че те не само по-бързо да се адаптират в компаниите, където започнат работа, но и да са много по-успешни.


Чрез обучителната програма в МАК организаторите и техните партньори целят да адресират основен пропуск в образователната система в България, който води до съществена липса в меките умения на иначе квалифицираните младежи в страната. Именно така се ражда МАК – ексклузивна програма, в която посредством обучителни курсове и менторство от водещи компании в България, студенти и младежи имат възможността да придобият и надградят редица умения за успешно кариерно развитие. Онлайн обучителните курсове са достъпни навсякъде, по всяко време и на всякакво устройство с интернет връзка.

Участващите в програмата компании имат възможността да работят с най-ангажираните и любознателни студенти и младежи и да им предоставят ценни съвети и знания от практиката. След завършване на МАК участниците са няколко крачки напред в собственото си развитие и развитието на кариерата си – вече са обучени кадри, надградили са себе си и са развили умения, които отнемат години професионален опит, като често остават недостижими за голяма част от представителите на новото поколение. МАК е стъпалото, което подготвя младежите за реалния свят и ги поставя на нивото, което работодателите очакват от тях.

Младежка Aкадемия за Kариера стартира през месец ноември и се радва на голям интерес от студенти и млади хора в страната. Близо 200 души вече се регистрираха в програмата и преминават през курсове за Кариерни, Дигитални и Предприемачески умения в общо 26 обучителни модула, а в идните седмици обученията, предоставяни от МАК и компаниите партньори на програмата, ще се разрастват.

Инициативата е на JobTiger, ISIC и Фондация на бизнеса за образованието.

Всички 120 000 картодържатели на ISIC на възраст до 29 години, студенти и завършили, са поканени да вземат участие. Обучението включва онлайн курсове и менторство в различни категории, като Кариерни и Дигитални умения, Предприемачество, Професии на бъдещето и др.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...