Забраната за внос на маслодайни култури ще доведе до фалит на преработвателни фирми в България

Временните мерки за ограничаване на вноса на зърна и маслодайни култури от Украйна ще доведе до фалит на преработвателни фирми в България. Това е становището на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти, което настоява за спешна среща с президента Румен Радев, служебния министър-председател Гълъб Донев и министрите на земеделието и на икономиката. „Предвид на наложените тази седмица от правителството на България ограничения за внос на слънчоглед от Украйна и обсъжданите с ЕК циклични превантивни мерки в рамките на ЕС, опасенията ни са че без национална позиция по отношение на всички засегнати сектори от икономиката, може да се постигнат нежелани и силно негативни последствия за нашия сектор“, заяви Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България.


Преработвателната индустрия не може да осигури необходимия слънчоглед само от българския пазар и следващите от това икономически последствия са намаляване на генерирания БВП от сектора, затваряне на предприятия, работа на намален капацитет, намаляване на наетия персонал и др. При прилагане на тези ограничителни мерки за по-дълъг период сме изложени на сериозен риск от спиране на производството и неизпълнение на търговски договори поради липса на суровина и невъзможност за планиране в стандартния за индустрията 3-месечен период за осигуряване на продукция, обясни Янев. Според него ситуацията ще доведе до хроничен недостиг на слънчогледово олио за вътрешното потребление, вследствие на невъзможността на производителите да работят при недостиг на слънчоглед, и съответно покачване на цените за крайните потребители и до нова инфлация.

Забраната за внос на слънчоглед ще пренасочи украинския слънчоглед към западно-европейските страни и България ще загуби традиционни експортни пазари там, а производството на българските преработватели ще отиде в трети страни, които са ценово най-чувствителни. С цел защита на индустрията и избягване на тези крайно нежелани последствия, считаме че въведените ограничения са недопустими.

Предлагаме в рамките на разрешеното транзитно преминаване на слънчоглед за износ, да се допуска и преработка при пълна отговорност, отчетност и текущ контрол на преработвателните предприятия за износ на 100% от произведените с украински слънчоглед продукти. Сдружението и неговите членове са готови за незабавно участие в работна група с представители на държавната администрация за изработване на правила за това, които да влязат в позицията на страната при преговорите с ЕК за индивидуалните превантивни мерки валидни за България.

Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България е една от първите учредени браншови организации в страната и е единствената национално представителна организация на преработвателите в сектора. В бранша оперират над 100 малки, средни и големи преработвателни предприятия с над 10 000 души персонал, и приходи за 2022 година от над 7 млрд. лева. Фирмите са инвестирали стотици милиони лева в преработвателния капацитет на страната и вследствие на това България сега е най-големият износител на слънчогледово олио, шрот и белен слънчоглед в ЕС.

Предвид на станалото вече недостатъчно вътрешно производство на слънчоглед, за голяма част от тази преработка се разчита на външен внос, който в последните две години е от Украйна и други страни. Също така следва да се отбележи, че вътрешното производство на слънчогледови преработени продукти осем пъти превишава вътрешното потребление, така че този преработвателен бранш е силно експортно ориентиран и един от най-големите и надеждни генератори на БВП и данъчни приходи за България. Дейността на преработвателите от индустрията е с традиционни пазари за износ на сурови слънчогледови масла в Индия, Южна Африка и др.; за износ на слънчогледов шрот – в Китай, Израел, Мароко и др.; а за износна белен слънчоглед – в САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Великобритания и др.

Заради временните мерки за ограничаване на вноса на зърна и маслодайни култури от Украйна, част тези пазари могат да бъдат загубени от България, се казва още в позицията на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...