ГОПЕТ ТРАНС: Новата Директива за комбиниран транспорт ще насърчи възприемането на „зелените“ превози

Спестяването на вредни емисии е основно предимство на интермодалните транспортни решения

Да удвои дела на интермодалния транспорт в европейските превозни услуги, си поставя за цел ЕС до 2050 г. Комбинираните превози са по-екологично, ефективно и ниско рисково решение за декарбонизация на вътрешния превоз на товари. Комбинацията от автомобилен, железопътен транспорт и други високоефективни форми на превоз могат значително да намалят емисиите на въглероден диоксид в ЕС. Превозвачите очакват ревизираната Директива за комбиниран транспорт да уреди и насърчи възприемането на „зелени“ транспортни решения от бизнеса. Директивата, която е влязла в сила преди над 20 години, е необходимо да бъде модернизирана, за да включи съвременните цели на ЕС за намаляване на въглеродния отпечатък, заложени в Европейския закон за климата.


Основни предимства на интермодалния транспорт

Спестяването на вредни емисии е основно предимство на комбинирания транспорт, тъй като по-голямата част от разстоянието между товарен и разтоварен адрес се покрива от влак. През последните две години ГОПЕТ ТРАНС е спестила над 35 000 тона въглеродни емисии. Това съобщи Поля Бочева, мениджър „Интермодален транспорт“ в компанията, която започва да предлага комбинирани транспортни услуги още през 2013 г. Също така, комбинираните услуги са по-предвидими поради точните разписания на влаковете, които влизат и излизат от терминалите по предварително установен ред. Друго преимущество е цената на интермодалния транспорт, тъй като тя не се изменя толкова динамично, колкото при другите видове превози. Разбира се, промените в цените на горивата влияят на транспортните разходи, защото за доставките до врата се използва автомобилен транспорт. И не на последно място, при интермодален транспорт превозите на опасни товари са с облекчен режим от гледна точка на документацията и са по-безопасни, тъй като при железопътен превоз се избягват натоварените маршрути.

Интермодален превоз за всички

На практика всички автомобилни превози биха могли да се прехвърлят в интермодален влак в съответствие с изискванията на заинтересованите страни. „Транспортирането на химикали в специализирани танк контейнери, суровини за лека и отчасти тежка промишленост, стоки за бита и много други са напълно съвместими с транспортните единици за интермодал – контейнери тип 45HC и интермодални ремаркета, които са с размери, идентични на стандартите камиони“, акцентира Поля Бочева. По нейните думи комбинираните транспортни решения са по-подходящи за клиентите с големи и регулярни обеми, а автомобилните – за онези, които са по-чувствителни от гледна точка на транзитното време, имат нередовни обеми или предимно частични пратки.

Повишаване конкурентоспособността на България в интермодалния транспорт

Водещи причини за забавянето във възприемането на интермодални транспортни услуги в България са незадоволителното състояние на инфраструктурата, недостатъчната интеграция на националната железопътна мрежа с европейската и малкото връзки с морските и вътрешните водни пристанища. Също така, повечето съществуващи терминали на територията на България за обработка на контейнери са от 70-те години на 20 в. и не отговарят на съвременните изисквания за оперативност и безопасност при товаро-разтоварни услуги, складиране и съхранение. „С осъвременяване на жп инфраструктурата и терминалите ще се осигури по-добра координация между отделните видове транспорт и ще се установят надеждни и бързи железопътни връзки между терминалите“, смята Поля Бочева. Според нея това ще привлече вниманието на повече клиенти и ще накара бизнеса да промени политиките си към „по-зелени“ в дългосрочен план. „През последните години нагласата на бизнеса в България бавно се променя и вярваме, че ще се случат така очакваните реални промени в транспортния сектор“, акцентира тя.

ГОПЕТ ТРАНС: двигател на интермодалните доставки у нас

Първите си интермодални доставки ГОПЕТ ТРАНС стартира през 2013 г. Почти 10 години компанията свързва Балканите със Западна Европа и Великобритания. Международната транспортна и логистична фирма ползва добре разработените терминали в западната част на Румъния, чрез които осъществява връзки със Западна Европа. „Ние целим да предоставим удобно за клиентите решение „All in One“ от един доставчик: автомобилен, железопътен, морски, въздушен превоз, складови и логистични решения, от край до край“, коментира Поля Бочева. Днес интермодалният отдел на ГОПЕТ ТРАНС се стреми да разшири мрежата си от направления, увеличи честотата на доставките и осигури повече услуги за бизнеса с цел намаляване на неговия въглероден отпечатък. „Вярваме, че бъдещето на интермодалните услуги е „светлозелено“, надяваме се на дълготрайни партньорства с европейски жп превозвачи и очакваме и бизнесът по-лесно да възприема „зелените“ идеи, защото по-чистата природа ще радва и нашите деца“, заключи Поля Бочева.

Комбинирани доставки от ГОПЕТ ТРАНС

Организирането на комбиниран транспорт на далечни разстояния вече не е предизвикателство, а иновативно решение за облекчаване на трафика по магистралите. Стандартните комбинирани доставки, предлагани от ГОПЕТ ТРАНС, са „Door to Door”, а на клиенти с регулярни товари компанията предоставя т.нар „Pick & Drop” услуга. „Това ни позволява да оптимизираме графика за работа от терминала до точката на товарене или разтоварване, а клиентът има възможност да направи същото с наличните стоки и персонал“, обясни Поля Бочева. Следвайки предварително изготвен и високонадежден транспортен план, клиентът и транспортната фирма поддържат баланс в капацитета на товарите. Наред с това, ГОПЕТ ТРАНС осигурява ежедневно проследяване на пратката и фиксирани доставки.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...