Как европейските стартиращи фирми могат да се възползват от ускоряващата се икономика на данните?

Данните са в основата на днешния технологичен свят. В момента има повече данни от всякога и обемът им нараства бързо. До 2025 г. се очаква да има 463 екзабайта данни, създавани всеки ден по света – еквивалента на 212 765 957 DVD диска на ден. Точно затова бизнесът дава все по-голям приоритет на използването на данните в различни дейности. По този въпрос е направено и скорошно проучване, което установява, че 83% от изпълнителните директори искат организация, управлявана от данни.

Какво обаче означава организация, управлявана от данни?

Икономиката на данните е, по думите на IBM, изградена на предпоставката, че „докато данните нямат присъща стойност, то използването им има“. Днес това се разбира основно като обмен на стойност, който се случва, когато потребителите предоставят своите данни за достъп до цифрови услуги, а те след това се монетизират чрез реклами.

Сега навлизаме в нова ера, в която бизнесите настояват да подобрят и разширят начина, по който управляват, анализират и в крайна сметка извличат стойност от своите данни. Това ще разшири както дефиницията, така и пазарния потенциал на новата икономика на данните и като такава тя ще дава големи възможности за стартиращите фирми да се възползват от този момент, като изградят хардуера и софтуера, които ще позволят такава промяна на парадигмата в предприятията.

Възможности за растеж

Размерът на тази пазарна възможност е значителен. Европейската комисия изчислява, че стойността на икономиката на данните в ЕС е била около 325 милиарда евро през 2019 г. До 2025 г. се прогнозира да бъде повече от 550 милиарда евро. Отвъд монетизирането на потребителски данни чрез реклами и търговия, модерната полезност на данните се простира в набор от различни сектори и пазарни сегменти в бизнеса. Автоматизацията е една такава ключова област, като компаниите се фокусират особено върху „интелигентна корпоративна автоматизация“. Тоест използването на интелигентни технологии за автоматизация като AI, извличане на процеси, RPA и автоматизация на документи за оптимизиране и рационализиране на процеси като обслужване на клиенти и много други елементи в дадена организация.

Вече има няколко пионери в това пространство, като например UiPath. Тяхната платформа за автоматизация на бизнеса трансформира начина, по който предприятията могат да освободят работниците от повтарящи се задачи и да им позволят да се съсредоточат върху работата, която оказва реално въздействие върху организацията.
Изправени пред прекъсване на веригите за доставки, което се случва веднъж на няколко десетилетия, индустриалните потребители също инвестират значителен капитал в използването на данни, за да осигурят гладко и прозрачно придвижване на продуктите от завода до клиента.

Данните се вливат и в изграждането и активирането на трансформиращи технологии, върху които се изгражда съвременната икономика, като AI, квантови и API инфраструктури. AI привлича огромен интерес в момента с пускането на GPT-4 и Bard на Google. И разбира се, остава огромна възможност за използване на данни за създаване на софтуер за дефиниране на категории. Стартиращите предприятия играят решаваща роля като съединителната тъкан за бизнеса, като им предоставят инструментите, за да започнат да използват данните си за конкурентни предимства и да предоставят изключително изживяване на клиентите си.

Много настоящи модели на ИИ, например, не могат да бъдат обучени и да се усъвършенстват без достъп до големи набори от данни. Прозрачността обаче трябва да бъде поставена в основата на този процес. Преди да бъдат споделени каквито и да било данни, потребителите трябва да са наясно как тяхната информация ще бъде използвана, съхранявана и защитена, когато я предоставят. Има много както добре установени, така и нововъзникващи подходи в това пространство, които да помогнат за справяне с доверието и прозрачността. Една промяна, която виждаме, е тласък към създаване на AI, който работи с помощта на висококачествени и точни данни - вместо да се фокусира върху количеството данни и снабдяването с големи набори от данни.

Ролята на регулаторите

Европа има особено важна глобална роля в определянето на стандартите за това как ще функционира икономиката на данните. Стратегията за данни на ЕС от 2020 г. дава приоритет на намирането на „европейски път, балансиращ потока и широкото използване на данни, като същевременно запазва високи стандарти за поверителност, сигурност, безопасност и етични стандарти“. В световен мащаб „суперсилата“ на европейския регион идва именно от намирането на по-прагматично средно положение между подхода „на първо място частния сектор“ в САЩ и значителния държавен контрол в Китай.

Стартиращите предприятия следва да се ангажират с непрекъснатото развитие на тези правила. Те също трябва да работят в тясно сътрудничество с регулаторите, за да гарантират, че управлението отговаря на техните нужди. Правителствените действия не трябва да съществуват във вакуум и тези компании ще имат критична роля като глас, като гарантират, че регулаторите имат ясна представа от какво се нуждае бизнеса, за да продължи да расте и да създава иновации.

Независимо дали става дума за използване на данни за автоматизиране и оптимизиране на процесите в производствено предприятие или за обобщаване на маркетингови данни за изграждане на запомнящи се и персонализирани изживявания за клиентите – новите възможности са налице. Европа има особен шанс да проправи пътя, надграждайки университетите от световна класа в региона, инженерния талант и разумните регулатори, за да изгради следващото поколение софтуер и бизнеси, дефиниращи категории, в новата и разширяваща се икономика на данните.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...