Индустриален Клъстер Средногорие е организатор на Конференция „Околна среда, Здравословни и безопасни условия на труд 2014“, която ще се състои на 16.10.2014г. в Шератон, зала Средец.

Събитието ще се проведе под патронажа на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател на Република България, която ще приветства участниците във форума.

Конференцията насочва внимание към важни теми, от ключово значение за развитие на ресурсно ефективна, конкурентна и стабилна индустрия у нас: индустриалната екология, здравословните и безопасни условия на труд.

Събитието се реализира в партньорство с Аурубис България АД, Елаците-Мед АД и Амилум България ЕАД, а медийни партньори са информационен портал 3e-news.net, B2B Media и списание ЮТИЛИТИС.

Постигането на индустриално развитие, което не нарушава равновесието в околната среда, е предизвикателство пред редица сектори: индустриалния и институционалния, научния и неправителствения. Целта на конференцията е да бъдат представени съвременни технологии, системи и решения, процеси и практики в областта на устойчивото индустриално развитие, където се насърчават здравословните и безопасни условия на труд и живот.
В третата сесия на Конференцията ще се проведе и Семинар, който ще обърне внимание на основните средства за осигуряване на устойчива и ефективна работна среда с ограничен риск.

Основните акценти на конференцията са:
  • Съвременни подходи и изисквания при здравословните и безопасни условия на труд;
  • Ключови процеси при разработване на екологични критерии в индустрията;
  • Значението на ефективното управление на ресурсите за ефикасността на производствата;
  • Иновативни модели и комплексни подходи при опазване на околната среда;
  • Индустриалното взаимодействие като зелен бизнес модел;
  • Системи за управление, подобрение и повишаване на ефективността при управление на процесите на работното място;  
  • Добри практики и примери.

Събитието е част от събитийната поредица на Индустриален клъстер Средногорие „Индустрия, Енергетика, Инфраструктура и Околна среда“, чиято цел е чрез последователни мероприятия да представя и анализира тенденциите, промените и значението на тези важни за бизнеса теми, чрез експертната гледна точка на водещи български и световни специалисти.

Индустриален Клъстер Средногорие е платформа за коопериране на възможностите на големите предприятия в района на Средногорието. Сред тях са „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Геотехмин“ ООД. Те заедно с други по-малки компании, също членове на клъстера, осъществяват партньорство с общините в региона за реализацията на устойчива политика с конкретно поставени цели и ясна визия за развитие.

Аурубис България АД е част от групата на Аурубис с централа в Хамбург, Германия и подразделения в още шестнадесет страни. „Аурубис България“ АД е лидер в металургичния бизнес в страната. Заводът на компанията в Пирдоп е специализиран в преработването на медни концентрати за производство на медни аноди и катоди, както и вторични продукти като сярна киселина, фаялит и шлам.  През 2013 г. производството на Аурубис България възлиза на 354 000 тона анодна мед, 230 000 тона катодна мед и 1 200 000 тона сярна киселина.

Елаците-Мед АД  е частно акционерно дружество с предмет на дейност добив и първична преработка на медно-порфирни руди от находище „Елаците”. Добитата руда се транспортира от открит рудник „Елаците“, разположен в гр.Етрополе, до Обогатителния комплекс в с.Мирково по 6,5 километрова гумено-транспортна подземна линия под билото на Стара планина. Компанията е един от най-големите инвеститори и данъкоплатци в България. В Елаците-Мед са ангажирани 1 770 работници и служители, повечето от които са местни жители.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...