Михаела Станимирова се присъедини към Управителния съвет на “Дженерали Застраховане” АД

Михаела Станимирова беше избрана за член на Управителния съвет на “Дженерали Застраховане” АД. Тя се присъедини считано от 26 януари 2024 г., като успоредно с това ще продължи да заема позицията на Главен директор “Трансформации” в хърватското дружество Generali osiguranje.

Г-жа Станимирова има дългогодишен опит в застрахователния сектор. Тя се присъединява към Група Generali през 2008 г. като част от екипа на “Джи Пи Презастраховане” ЕАД. През годините тя заема различни позиции в тази компания – Главен оперативен директор, Изпълнителен директор, Главен изпълнителен директор и действащ към момента член на Управителния съвет на дружеството. От 2021 г. е в хърватското дружество Generali osiguranje.


Михаела Станимирова притежава магистърска степен по “Бизнес администрация” от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, както и диплома по “Застраховане” и сертификат за “Инвестиционно планиране” от Chartered Insurance Institute (CII) във Великобритания.

Междувременно Жанета Джамбазка е освободена като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“ АД и „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД. Тази промяна идва по молба на г-жа Джамбазка поради придобиване на право за пенсиониране. От 2015 г. до октомври 2023 г. освен член на Управителния съвет тя беше Главен финансов директор на “Дженерали Застраховане” АД. В този период г-жа Джамбазка имаше важен принос за стабилните финансови резултати на компанията и постигането на редица успехи във финансовата сфера.

Михаела Станимирова коментира: “Повече от 15 години съм част от Група Generali. Винаги през този период, както и днес, мисията и ценностите на Групата са ме вдъхновявали и мотивирали. Гордея се, че съм част от компания, която се грижи за своите клиенти и цели устойчив растеж. На „Дженерали Застраховане“ АД благодаря за гласуваното доверие! За мен това е ново предизвикателство, което съм готова да посрещна в сътрудничество с целия екип. Вярвам, че заедно ще продължим успешно да изпълняваме стратегическите цели на компанията.“.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...