Университетът е място, където хората се „заразяват“ от идеитеОбичаме да казваме, че Американският университет в България е място, където студентите имат възможност да споделят и развиват собствените си идеи и да намират стимул за конкуренция и развитие, посочва Боряна Шалявска, директор отдел „Прием на студенти“ на АУБ.

Отделът, който тя ръководи, има отговорната задача да подбере отлични и перспективни студенти, които в бъдеще ще потвърдят реномето на висшето учебно заведение, в което обучението се провежда изцяло на английски език. АУБ е водещ в рейтинга на университетите у нас, а неговите випускници имат впечатляващ кариерен успех не само в България, но и в цял свят. Тези забележителни резултати са функция на американската образователна система liberal arts, която поставя студента в центъра на обучението и живота в модерния мултинационален кампус.

Изборът на университет и специалност е едно от най-отговорните решения в живота на младия човек. И не става дума само за бъдещата кариера, а и за не по-малко важния избор на мотивираща и конкурентна среда за развитие. Средата в университета е не по-малко важна от качеството на преподаване и обучение. Нека не забравяме, че трябва да се погрижим и да намерим място, където ще се чувстваме добре и заобиколени от хора, амбициозни, с приоритети и поглед в бъдещето.

Как се кандидатства в АУБ, който в последните няколко години се радва на засилен интерес от студенти у нас и от над 40 страни?

По отношение на приема на студенти университетът следва най-добрите световни практики. Дигитализацията тук е на високо ниво и със или без предизвикателствата на завладялата ни социална дистанция по време на пандемия, кандидатстването се извършва 100% онлайн. Всички документи, включително тези за финансово подпомагане се прилагат във формуляра, наличен на интернет страницата на университета. Така младите хора могат да кандидатстват даже от телефона си. Целият процес на кандидатстване е съпроводен с помощ от личен координатор, достъпен на телефон, имейл и различни социални медии. Координаторите по прием осигуряват информация, помощ и съвет за сроковете за кандидатстване, за необходимите документи и тяхното попълване, видовете стипендии и как се кандидатства за тях, какво представлява обучението в университета и какъв е животът в динамичната академична и социална среда на кампуса на АУБ. Кандидатстването може да става поетапно – не е необходимо да се прилагат всички документи едновременно. Кандидат-студентът може да работи със своя личен координатор, а също и да проследява своя онлайн профил. Не се изисква положена матура – така постигаме равнопоставеност на нашите кандидати, които идват от над 40 страни по света. Няма и изрично изискване да се приложи диплома за средно образование при кандидатстването – решенията се взимат на базата на академични справки от последните три години от училище. Дипломата е необходима при записването в университета, едва в края на август.

В търсене на личности

При оценката на желаещите да следват в АУБ се разглеждат всички характеристики и аспекти на кандидат-студента – оценки от училище, резултат от езиков тест, препоръките от учители и ръководители на проекти, есето на кандидат-студента, автобиографията с интереси и извънкласни дейности и постижения, резултати от интервю, което цели да определи мотивацията и готовността за обучение в университет.

Най-добрите

Създаването на добро есе при кандидатстването е чудесен шанс бъдещият студент да се изяви и отличи. Препоръката е то да бъде лично, написано от самия кандидат, а не просто творчески компилиран текст от безбройните източници на информация, налични в интернет. „Ние сме обявили две теми, като за мен лично интерес представлява едната от тях – цитирам – „Разполагате с 650 думи. Рискувайте!“, казва Боряна Шалявска и допълва: „Какво очакваме от кандидат-студента в тази ситуация? – да ни изненадат. С размисъл на тема, която ги интересува; с разказ на история, която им е повлияла; с оригинално творчество.“ Есето е наистина важен елемент от процеса на кандидатстване и от голямо значение за комисията по прием, защото казва много за самите студенти, за техните преживявания, очаквания, планове и мечти.“ Директорът отдел „Прием на студенти“ на АУБ обръща внимание и на изискваните препоръки от преподаватели от училище или проект, по който са участвали кандидатите. Добре е да се изберат хора, които ги познават добре и могат да опишат техните постижения. Важното е да се споделят конкретни качества. Добре е да се избягват общи описания, валидни за всеки добър ученик. Университетът приема студенти с най-висок среден успех в цялата страна, затова при кандидатстването младите хора трябва да могат и да се отличат с конкретни характеристики и постижения. Кандидатите подават също автобиография и портфолио с допълнителни постижения в училище и участие в извънкласни дейности. Идеята е да изброят своите участия в състезания, доброволчески инициативи,  хоби, таланти и умения. Това помага на комисията да отличи и номинира студенти за  различни видове стипендии, които подпомагат финансирането в университета.

Те ще променят света към по-добро 

Боряна Шалявска се затруднява да назове типичния студент в АУБ, защото те са различни и ярки личности. Любознателни, трудолюбиви, творци, спортисти, оратори, доброволци, математици, литератори, физици, историци, философи, балерини, пишат поезия, пеят, танцуват, спасяват бездомни животни, печелят медали в олимпиади, състезания, проекти, ходят на кино и на програми за научен обмен, обичат да рискуват и да носят отговорност. „Кандидат-студентът в АУБ е амбициозен, активен, с поглед към бъдещето млад човек, който по време на интервюто си за прием в университета казва: „Аз искам да променя света“, сподели в заключение директорът отдел „Прием на студенти“ на АУБ.

 

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...