Възможностите, които отваря екологичният преход

След инфлационния скок в резултат на пандемичните политики и войната в Украйна, централните банки трябваше да повишат лихвените проценти. В съответствие с ограничените си правомощия те се опитват да забавят икономическия цикъл, за да върнат инфлацията до целевите ѝ нива. Въпреки че инвеститорите са запознати с контекста и причните за всичко това, ситуацията е отблъскваща за голяма част от тях, защото изведнъж приключи един дълъг период на изключително ниски лихвени проценти и бързо растящи пазари.


Тази необичайна промяна разкри цяла поредица от основни уязвимости, които сега излизат наяве. Неотдавнашният колапс на няколко банкови институции в Съединените щати и Европа ни напомня за крехкостта на някои сектори. Продължаващото свиване на банковото кредитиране ще натежи върху икономиките и перспективата за рецесия може да стане реалност през следващите месеци. В някои страни, като например Германия, тя вече е факт.

Геополитическата несигурност допълнително допринася за напрегнатата обстановка. Всичко това предполага, че пазарите ще останат относително нестабилни и несигурни поне за още няколко месеца.

Именно в този контекст климатичният преход изглежда, че ще се окаже една от най-важните възможности за дългосрочните инвеститори. Влиятелни лобита мощно насърчават и подпомагат този процес, който сега е от жизненоважно значение и е обвързан с потребителски натиск, регулаторни промени, трансформация на индустриални бизнес модели и стремеж към справедливо разпределение на капитала. Действията на правителствата също играят роля чрез публични инвестиционни програми и данъчни кредити.

Зеленият преход ще бъде изграден около четири основни линии:

Електрификация

Електричеството се превръща в доминиращ енергиен носител. От близо 20% от световното търсене на енергия през 2020 г., то ще нарастне до над 70% към 2050 г. За да произвеждаме толкова електричество обаче, ще трябва да преминем от изкопаеми горива към разнообразие от възобновяеми източници (хидро, вятърни, слънчеви и със сигурност ядрени).

Селско стопанство и опазване на природата

До 2050 г. планетата ще трябва да изхранва още около два милиарда души, като същевременно големи обработваеми площи следва да се включат в проекти за повторно залесяване и биологично разнообразие. Това ще рече да преосмислим методите си на производство и потребление.

Материали

Това ще включва отделяне на пътя на икономическия растеж (който следва да остане силен) от този на добива на суровини. Моделът „вземи, употреби, изхвърли“ ще трябва да бъде заменен с „намали, използвай повторно, рециклирай“. Строителните материали трябва да бъдат преосмислени, превозните средства да могат да се споделят, а различните компонентите да се рециклират.

Въглеродни емисии

Моделът на съвременната пазарната икономика може да се разшири, за да отрази всички свои външни ефекти. Въглеродните емисии следва да стават все по-скъпи, създавайки основни механизми за стимулиране на индустриалните играчи да приемат истински стратегии за зелен преход. Както в индустриалната революция от 19-и век или ИТ революцията през последните петдесет години, тези трансформации ще имат голямо въздействие върху всички наши икономически системи. Водещите компании неминуемо ще станат по-силни, докато други ще изчезнат. Повечето от технологиите, необходими за тези трансформации, вече съществуват. В момента те се развиват в решения за масовия пазар и по всичко личи, че сме на прага на експоненциално ускоряване на тези индустриални решения, което е логично да освободи безпрецедентни възможности за растеж.

Няколко фактора стимулират това ускорение. Първо, спадът на производствените разходи: в областта на възобновяемата енергия разходите са се сринали с 60-90% през последните десет години. На следващо място, постоянни подобрения в производителността: електрическите превозни средства достигат енергийна ефективност от около 80% в сравнение с 20% за конвенционалните превозни средства. И накрая, огромната подкрепа от публични органи, в размер на стотици милиарди долари за трите основни блока на Европа, САЩ и Китай, помагаща за ускоряване на инвестициите и прилагането на широкомащабни индустриални решения. Такива вече има при термопомпите, електрическите превозни средства и иновативните строителни материали.

За да се възползваме от инвестиционните възможности, свързани с климатичния преход, е жизненоважно да разберем неговата природа и траектория. Това изисква истинско, фундаментално изследване. Необходимо е да се анализира нивото на зрялост, възвращаемостта и потенциала за растеж на различните технологии и да се моделира тяхното развитие.

Предизвикателството е да можем да предвидим естеството на големи предстоящи промени, които без съмнение ще разтърсят много икономически сектори и ще доведат до нови бизнес модели. Особено полезно е да се следят инвестициите, направени от компании, които се ориентират стратегически към бъдещи източници на доходност.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...