Световния ден на Географските информационни системиВицепремиерът Меглена Кунева и старши програмният директор на службата на ООН за намаляване на риска от бедствия Педро Басабе откриха престижния форум в страната.

За 17-та поредна година България отбеляза Световния ден на Географските информационни системи. Близо 500 представители на над 120 организации от централната и местната власт, бизнеса, неправителствените организации и академичната общност в страната ни се включиха в най-големия ГИС форум у нас, който се проведе на 18 ноември, 2015г.. 

Престижното събитие беше открито от вицепремиера Меглена Кунева, който подчерта ключовата роля на Географските информационни системи за развитието на различни сектори на икономиката като сигурност, здравеопазване, образование, околна среда, както и възможностите, които тази технология предоставя за стратегическо планиране, вземане на информирани решения, координация и сътрудничество.

По време на семинарната част на ГИС деня за първи път у нас Педро Басабе представи приетата тази година от ООН Рамка за действие Сендай за намаляване на риска от бедствия 2015-2030.

Голям интерес предизвика и демонстрираната на живо ГИС система на Агенция „Пътна инфраструктура“ за билбордове, крайпътни обекти и разрешителни, информационната система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление при кризисни ситуации и системата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за публичен достъп до карти и материали от националния Геокартфонд.

По традиция, в рамките на Тържествена церемония бяха връчени и годишните награди за специални постижения в областта на Географските информационни системи. Тази година отличени за изключителни заслуги в областта на Геопространствените технологии у нас са пет организации:

Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на здравеопазването  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения, Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...