Дигиталната компания SoftServe стартира безплатен двумесечен курс WebUI Crash Course

В началото на годината SoftServe се присъединява към ИКТ Клъстер представляващ технологичния сектор във Варна и Северна България. Това официализира намеренията на SoftServe да работи за развитието на младите таланти в региона. Дигиталната екосистема на Варна не спира да расте, да се развива и да предлага все повече нови възможности. Компанията задълбочава партньорствата си в региона и предлага безплатен двумесечен курс по WebUI, който се провежда в сътрудничество с Икономически Университет – Варна.


“Варна е един от градовете с много сериозен потенциал за развитие в областта на ИТ и е важен икономически и технологичен център в страната. SoftServe работи в посока подхранване и развитие на екосистемата. Съвместно с Икономически университет- Варна, ние даваме възможност, на студентите да задълбочат знанията си по актуални и популярни технологии.“ споделя Андон Симеонов, Генерален директор на SoftServe България.

SoftServe разполага със собствена IT Академия, чрез която обучава бъдещи таланти. От 15 март 2023 г. стартира безплатен WebUI Crash Course за студенти в Икономически университет.

Курсът е с продължителност 2 месеца и ще приключи на 26 май 2023 г.

Курсът цели да изгради познания в направлението WebUI и ще запознае курсистите с HTML5, CSS3, JavaScript, История за развитие на библиотеките за програмиране, TypeScript, React, и Принципи на разработка на фронт енд приложения. Обучителната програма ще бъде водена от д-р инж. Юлиан Боянов, SoftServe Academy Mentor.

За SoftServe e важно да стимулира изграждането на будно гражданско общество, да подобрява средата, в която живеем и да дава пространство на талантливи хора да се развиват и да дават смел ход на света към по-добро. С развитието на младите таланти в региона на Варна SoftServe изпълнява своята мисия.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...