1315974Иновативната технология развива умствените способности, твърди педагог

Добавената реалност е от значителна помощ на деца с увреждания и деца със специални образователни потребности (СОП) - аутизъм, синдром на Аспергер, хиперактивност и др. Това гласи становище на педадога Веска Василева във връзка с продуктите на българската компания Duard.

Тази сравнително нова, но бързо развиваща се в последните години технология вече се използва успешно в рекламата, търговията и развлекаталната индустрия, но употребата ѝ в здравеопазването също нараства. Дебелите учебници по анатомия отстъпват място на добавена реалност, а хирурзите могат да я използват, за да помагат на свои колеги от разстояние. Специални очила с добавена реалност помагат на хора с увредено зрение да се справят по-лесно с ежедневните си задачи. За неоценимата помощ, която може да окаже добавената реалност на децата с увреждания и СОП обаче едва сега започва да се говори.

Педагогът Веска Алексиева е специалист с дългогодишен опит в работата с деца с увреждания. Според нея добавената реалност в мобилните приложения категорично може да бъде много подходящо средство за забавление и обучение на деца с увреждания и СОП. При работата си с продуктите с добавена реалност на Duard (предстоящо мобилно приложение „Опознай животните с добавена реалност”, иновативният пъзел с добавена реалност „Червената шапчица” и др.) тя установява, че с помощта на различни стимули могат да бъдат удовлетворени основни потребности на тези деца:
  • развитие на умствените способности;
  • стимулиране на образното мислене и въображението;
  • развитие на социалните компетентности на децата;
  • преодоляване на страх;
  • развитие на емоциите;
  • създаване на навици, свързани с грижа;
  • развитие на мотивация и ентусиазъм;
  • забавление, радост и удоволствие;

Един от водещите принципи при работа с деца със СОП е необходимостта да им бъдат давани чести инструкции при извършването на поредица от действия (т.е. информацията да им се предоставя постепенно и на малки стъпки).

Добавената реалност (Augmented Reality или AR) е иновативна технология, която осъществява взаимодействието между реалния свят и дигиталното съдържание. С нейна помощ компютърни обeкти могат да бъдат видени в реалния свят. AR продуктите използват различни техники за добавяне и наслагване на компютърна графика и звук върху зрението и слуха на потребителя. Най-общо добавената реалност представлява среда, която комбинира виртуална реалност и елементи от реалния свят. В най-честия случай потребителят използва камерата на смартфона си, през която вижда както реалната среда, така и изображения, генерирани от компютър и проектирани върху картината на околния свят.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...