Облачната платформа, създадена основно от българския екип на компанията, е единственото решение за дигитална трансформация за маркетолози, ИТ специалисти и разработчици

Progress, под чийто бранд Telerik вече оперира в България, обяви днес пускането на Progress® DigitalFactoryTM - единственото базирано в облака решение за дигитална трансформация, създадено едновременно за разработчици, ИТ администратори и маркетинг специалисти. Решението улеснява съвместната работа на трите групи и създаването на ангажиращо потребителско преживяване, следващо глобалното темпо на бизнеса.

„Изключително сме горди, че Progress DigitalFactorу се разработва основно от екипа на Progress в България. Решението е продължение на натрупания ни богат опит досега и отговор на динамичната дигитална среда, в която глобалните компании оперират. Чрез DigitalFactory, от една страна, даваме много добро средство на ИТ звената в компаниите, с което те лесно и бързо могат да изграждат и управляват своите дигитални ресурси в една централизирана, сигурна и мащабируема облачна среда. От друга страна, наличието на тази среда позволява на маркетинг звената да иновират и ангажират по най-качествения начин своите потребители и да отговорят на тяхната потребност от индивидуализирани изживявания“, каза Васил Терзиев, съосновател на Telerik и главен директор „Иновации“ в Progress.

Според Gartner: „Задълбочаването и разширяването на дигиталните бизнес инициативи поставя главните информационни директори, главните директори „Данни“ и дигиталните лидери в центъра на създаването на осезаема нова стойност за бизнеса. Тези лидери са в уникалната позиция да се възползват от напредъка на дигиталните технологии за създаване на нови гъвкави модели за ускоряване на ръста. Дигиталните технологии увеличават стойността на традиционните продукти и услуги чрез използването на данни, съдържание, алгоритми, инструменти за анализи и връзките между всички икономически фактори в дигиталната екосистема“.

Решението Progress DigitalFactory е насочено към глобални компании с множество брандове. Чрез него те могат да създават и оптимизират дигиталното си присъствие бързо и ефективно, в голям мащаб, с глобално управление на съдържанието и високо ниво на сигурност. С помощта на решението те могат да отговорят на очакванията на клиентите си за консистентно и персонализирано потребителско преживяване във всички дигитални канали. Progress DigitalFactory адресира и индивидуалните предизвикателства, пред които са изправени маркетинг специалистите, разработчиците и ИТ администраторите по отношение на дигиталната трансформация на бизнеса.

Чрез ангажиращите потребителски преживявания, създадени с DigitalFactory, компаниите могат да привлекат повече клиенти, да повишат нивото на клиентска лоялност и приходите. За разлика от традиционните решения, Progress предоставя:

 Оптимална стойност за клиента – DigitalFactory опростява създаването на потребителско преживяване за всички канали, включително и възможността заразработка на „native” мобилни функционалности с един-единствен подход. Progress позволява на клиентите си да създават нова стойност, да увеличават приходите си и да изпълняват бизнес целите си.

 Дигитална и бизнес гъвкавост – фокусирайки се само върху вече съществуващите практики, организациите пропускат много пазарни възможности, защото не успяват да следват темпото на бизнеса. Progress DigitalFactory преодолява инфраструктурните предизвикателства, с които ИТ екипите се сблъскват, и улеснява съвместната работа между маркетинг специалистите и разработчиците за предоставяне на дигитални преживявания със скоростта на бизнеса.

 Стойност за глобалните брандове – традиционните решения не са създадени да бъдат глобално скалируеми, което води до неконсистентни преживявания и рискове за корпоративната репутация. Progress DigitalFactory поддържа нужния от бизнес и технологична гледна точка мащаб за предоставянето на консистентни преживявания при различните пазари, продукти, услуги и региони. 

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...