Министър Георги Тодоров постави началото на Консултативен съвет на ИКТ общността

„Министерство на електронното управление инициира и създаде Консултативен съвет (КС) на ИКТ общността, като се ангажира да бъде активна страна в работата на Съвета. Ще имате възможност да чуете нашата визия за развитието на сектора, ще обменяме идеи и предложения, за да можем като администрация да отговорим максимално на вашите очаквания“.

С тези думи, министърът на електронното управление Георги Тодоров се обърна към представителите на браншови организации при откриването на първата среща на КС в Министерство на електронното управление. „Очакваме от вас да ни подпомагате с натрупания опит и знания, там, където се чувствате най-подготвени и компетентни“, допълни още той. Министър Тодоров пожела работата на Съвета да бъде ползотворна и за двете страни и подчерта, че ИКТ секторът е достатъчно гъвкав и иновативен и тегли цялата икономика и държава напред.

Заместник-министър Благовест Кирилов акцентира на доброто взаимодействие между МЕУ и ИКТ общността и подчерта, че това е моделът, който е работещ. „Министерството започна с редица инициативи в кибермесеца през октомври и продължи с инициативи на киберобщността в началото на тази година, които събраха на едно място бизнеса, държавата и научните среди“, каза заместник-министърът. Той изтъкна, че министерството ще търси ефективния начин на комуникация и взаимодействие с всички заинтересовани страни, за да има обратната връзка от браншовите организации във всички направления на цифровата трансформация.

По време на срещата, представители на бизнеса изразиха своите притеснения за липсата на синергия по отношения на ИКТ сектора у нас, което отрежда на България едно от последните места в Европа по дигитализация на електронните услуги. Те предложиха да бъде създадено единно звено, координиращо политиките в тази област.

Министър Георги Тодоров постави началото на Консултативен съвет на ИКТ общността

Изложена бе и инициативата на част от киберобщността - „Попитайте Министерство на електронното управление“, която е част от дискусиите в комуникационния “Discord” канал на Киберклуба. Присъстващите се обединиха около идеята, Консултативният съвет да е устойчив, решенията да водят до реални резултати, което ще бъде в интерес на държавата и обществото.

Представители от тридесет и една организации на бизнеса, академичната общност и неправителствени организации се включат в работата на Консултативния съвет, с експертиза при подготовка на политики и регулации в различни тематични ресори. Форматът на Съвета остава отворен и за други браншови организации.


Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...