Нетера откри втора дейта център сграда в София

Глобалната телеком компания Нетера официално откри втора дейта център сграда в София – Sofia Data Center 2 (SDC 2). Тя е разположена близо до първия център за данни на компанията в кв. Младост и ще използва цялата вече изградена мрежа и инфраструктура. С новата високотехнологична инсталация ще се постига свързаност с всички съществуващи клиенти на Нетера и достъп до високоскоростни, сигурни и резервирани международни мрежи и маршрути.

По думите на основателя и управител на Нетера – Невен Дилков, новият дейта център е важна част от критичната инфраструктура на България и цяла Югоизточна Европа, защото тук е едно от местата, където мрежите на западните телеком оператори се свързват с Близкия Изток и Азия. „Важността на Нетера в тази верига на сигурност винаги е била оценявана високо“, отбеляза Дилков.


Факт е, че в анализ на световния дейта център пазар от 2022 г. Нетера е призната за един от ключовите инвеститори в такива центрове в региона на Централна и Източна Европа. Всъщност над 90% от международните телеком оператори, които управляват трафика на глобално ниво (т.нар. Tier I доставчици), вече са избрали компанията като своя официална точка на присъствие.

Новопостроената сграда e с площ над 1400 кв.м и е проектирана специално за дейта център съгласно изискванията на Tier III Uptime Institute. Този стандарт гарантира непрекъсваемост на работата и услугите, като всякакви планирани дейности по поддръжка, например на захранващи и охлаждащи системи, могат да се извършват без да се нарушава работата на клиентското оборудване. Центърът е на 4 нива, с 2 МW инсталирана мощност и предоставя 100% резервираност на услугите и свързаността, денонощна охрана, непрекъсваемо захранване и климатизация, поддръжка на място и сигурност. Проектиран е с последно поколение енергийно ефективни климатични инсталации. Ползите от това са както за околната среда, така и за клиентите на компанията, които ще намалят разходите си благодарение на по-ниската консумация на електроенергия на системите в дейта центъра.

Нетера е независим глобален доставчик на телекомуникационни услуги, който предоставя международна свързаност, дейта център услуги, управлявани мрежови услуги и сигурност повече от 26 години. Компанията притежава и управлява 4 дейта центъра и собствена глобална мрежа с над от 150 точки на присъствие в 35 страни. Общият показател за удовлетвореност на клиентите на Нетера е 88%, което е рекордна стойност за сектора на телекомуникациите, а 71% от клиентите биха препоръчали услугите ѝ на свои колеги или бизнес партньори, което поставя компанията в Топ 1% от най-добрите телекоми в света.

Портфолиото от услуги на Нетера включва:

• Напълно управляван бърз и сигурен интернет достъп с поддръжка 24 * 7 - DIA, броудбанд, международна свързаност, инфраструктура

• Дейта център услуги в 4 собствени центрове за данни, клас Tier III – sdc.bg

• Управлявани ИТ услуги, сървъри под наем и гъвкави облачни услуги – Neterra.Cloud

• Защита от DDoS атаки

• Глобална платформа за обмен на данни – NetIX.net

• Сателитни услуги – София и Тракия телепорт

• IPTV и платформа за разпространение на аудио-видео съдържание – Neterra.TV

• GPS система за проследяване на превозни средства – NetFleet.bg

Нетера откри втора дейта център сграда в София


Вижте още: