Нетера придоби два значими ISO сертификата

Компанията доказа съответствие със световни стандарти за оперативна сигурност, непрекъснатост на бизнеса и устойчиво използване на енергията.

Нетера, глобален доставчик на телекомуникационни услуги, защити два нови международни сертификата - ISO/IEC 22301:2019 за сигурност и устойчивост в системите за управление на непрекъснатостта на бизнеса и ISO/IEC 50001:2018 за управление на енергийната ефективност. Тези сертификати подчертават ангажимента на компанията да поддържа оперативна сигурност, непрекъснатост на бизнеса и да използва устойчиво енергията.


Сертификатът ISO/IEC 22301:2019 подчертава строгия подход и способността на Нетера да идентифицира, оценява и смекчава рисковете, които потенциално биха могли да нарушат бизнес операциите ѝ.

Този стандарт удостоверява, че компанията взема сериозни мерки и има планове за реагиране и справяне с всякакви непредвидени събития, като по този начин защитава интересите на клиентите, заинтересованите страни и обществото като цяло.

За глобална телекомуникационна компания като Нетера е от решаващо значение да поддържа непрекъснати услуги. Сертификатът доказва, че тяхната надеждност е приоритет за компанията, като гарантира на клиентите и партньорите, че могат да разчитат на своя доставчик във всяка ситуация.

Сертификацията по ISO/IEC 50001:2018 свидетелства, че Нетера ефективно управлява потреблението на енергия в съответствие със законовите и регулаторни изисквания. Чрез прилагането на систематичен подход към енергийната ефективност компанията се ангажира да намали своя въглероден отпечатък и да подобрява устойчивостта на бизнеса си.

Този сертификат е свидетелство за непрекъснатите усилия на компанията да оптимизира използването на енергия, да намалява въздействието си върху околната среда и да допринася за по-зелено бъдеще.

Какво означава това за клиентите и партньорите на Нетера

Осигуряването на тези сертификати изпраща силно послание, че Нетера поддържа висока оперативна устойчивост и стандарти за енергийна ефективност. Новите сертификати затвърждават репутацията ѝ на надеждна, далновидна компания, която дава приоритет на устойчивостта и приемствеността.

Клиентите могат да се доверят на Нетера за непрекъснати, висококачествени услуги и да разчитат, че си партнират с компания, която управлява енергията в съответствие с глобалните усилия за борба с изменението на климата.

Пътят на Нетера към сертифицирането

Постигането на тези сертификати изисква цялостно планиране, внедряване и непрекъснато подобряване. За ISO/IEC 22301:2019 Нетера извърши задълбочени оценки на риска, разработи подробни планове за непрекъснатост на бизнеса и редовно тества тези планове, за да гарантира ефективност.

За ISO/IEC 50001:2018 компанията създаде система за енергиен мениджмънт, постави измерими цели за енергийна ефективност и се ангажира с постоянен мониторинг и дейности за подобряване.

„Непрекъснатото усъвършенстване е в основата на всичко, което правим. Като лидер в бранша оценяваме високо доверието на нашите клиенти. Двата нови сертификата доказват, че се ангажираме да им предоставяме непрекъснати, висококачествени услуги с минимално въздействие върху околната среда“, коментира Невен Дилков, основател и изпълнителен директор на Нетера.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...