Нетера придоби нов ISO сертификат за сигурност в облака

Целта е клиентите да са спокойни, че данните им са добре защитени в платформата Neterra.Cloud

Водещият доставчик на клауд услуги Нетера успешно защити и придоби сертификата ISO/IEC 27018:2019. Той е създаден, за да гарантира информационната сигурност и защитата на личните данни в облачни платформи. Предназначен е за доставчици на облачни услуги, които са същевременно и администратор на лични данни.


Въвеждането на стандарта помага на Нетера да оценява риска и да прилага контроли за защита, така че да гарантира сигурността и неприкосновеността на данните на своите клиенти.

Така те могат да са спокойни, че доставчикът им прилага най-добрите практики в информационните технологии, в методите за сигурност и в защитата на лични данни в обществената облачна платформа Neterra.Cloud.

Обхват на сертификата

Макар по замисъл сертификатът да е предназначен да обезпечи сигурността на данните в облака, в случая с Нетера той обхваща всички аспекти на дейността ѝ. Той включва „консултиране, проектиране, изграждане, внедряване, предоставяне и поддръжка на системи и решения в областта на телекомуникациите, радио и сателитни услуги, аудио и видео услуги, колокация, IT услуги, облачни услуги, мрежова инфраструктура, управляеми услуги и мрежова сигурност“.

Цели

С внедряването на ISO/IEC 27018 Нетера гарантира, че обработва личната информация само в съответствие с инструкциите на потребителя. Компанията се задължава да се въздържа от обработването на лична информация за рекламни или маркетингови цели без изричното съгласие на клиента.

Нетера въвежда и следва подходящи организационни мерки и мерки за сигурност. Тя отказва да разкрива лична информация, освен ако не е задължена по закон.
Въвеждането на ISO/IEC 27018 позволява на Нетера да бъде прозрачна по въпроси, които да помогнат на клиентите ѝ да изберат облачната услуга с най-добро управление на личните им данни.

Сертификатът подпомага клиента и доставчика на облачната услуга при сключването на договори и споразумения.

Сред предимствата на стандарта е също и, че гарантира по-бързо активиране на глобални операции и осигурява правна защита за доставчиците и потребителите на облачни услуги.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...