Progress обяви 5 технологични прогнози за 2024 г.

Изкуственият интелект ще внесе промени във всички сфери на бизнеса, a управлението на ИТ инфраструктурата ще става по-сложно.

Progress, довереният доставчик на софтуер за създаване на приложения и управление на ИТ инфраструктура, обяви днес своите технологични прогнози за 2024 г. Изкуственият интелект ще открие нови възможности за управление на данните, създаване на дигитални преживявания и писане на код и ще бъде в помощ на ИТ специалистите в ученето на нови технологии.


„Широкото навлизане на AI-базирани инструменти като ChatGPT накара бизнеса да преосмисли начина, по който работи“, коментира Симеон Стойчев, вицепрезидент „ИТ инфраструктура и операции“ в Progress. „През 2024 г. AI ще продължи да бъде водеща тема, а основна задача за компаниите ще бъде да открият начини да внедрят технологията в работата си, елиминирайки рисковете, които носи, за да подсигурят дългосрочния си успех.“

Управлението на данните с по-силна роля в процесите за вземане на решения

С все по-широкото навлизане на AI в различни бизнес процеси богатите, добре поддържаните бази данни ще се превърнат в ключова съставка за успех. През 2024 г. ще наблюдаваме появата на нови роли, които ще са своевременни пазители на данните и ще бъдат въвлечени в поддръжката и управлението на данните на ранен етап, което ще доведе до по-голяма всеобща ангажираност.

Лидерските екипи също ще променят възгледите си по темата. Ако до този момент управлението на данните е било възприемано като регулаторна тежест, то сега ще се превърне в средство за вземане на по-добри решения и повишаване на оперативната ефективност. С тази промяна организациите ще преминат от сложните, ориентирани към приложения архитектури към по-рационализирани подходи за управление на данните.

По-прецизни дигитални преживявания с помощта на AI

Ако досега изкуственият интелект беше интересна възможност, то през 2024 г. бизнесът ще бъде принуден да го интегрира в дигиталните си решения, за да запази конкурентоспособността си и да увеличи удовлетвореността на клиентите си при взаимодействие с бранда. Ще наблюдаваме преминаване от статично маркетинг съдържание, базирано на демография, към динамично такова, адаптиращо се в реално време към контекста, в който се намира потребителят.

Чатботовете също ще претърпят трансформация от инструменти, които разчитат на предварителен сценарий за отговори, към интелигентни събеседници, напасващи отговорите си спрямо подадения контекст от потребителя и етапа от потребителското преживяване, в който той се намира.

Използването на мощна технология като AI има безспорни позитиви, но и носи много рискове и изисква високо ниво на отговорност. Все по-широкото й навлизане в процеси за вземане на решения и в общуване онлайн ще превърне в приоритет управлението й спрямо етичните норми, така че да се ограничат потенциалните рискове.

Изкуственият интелект като средство за по-ефективно писане на код и учене на нови технологии

На пазара вече съществуват специализирани асистенти, базирани на изкуствен интелект, които програмистите могат да използват за валидация на кода си, за съвет за решаване на конкретен казус или за анализ на данни. Тези инструменти, достъпни директно в средата за разработка на приложения, могат да бъдат и ценен партньор в подобряването на техническите умения на ИТ специалистите и ученето на нови технологии. През 2024 г. ще чуваме още повече примери за успешно внедряване на подобни инструменти в разработката на софтуер и ползите от тях за повишаване на продуктивността и освобождаване на време за по-стратегически задачи и проекти.

Управлението на ИТ инфраструктурата става още по-сложно

Мрежовите среди на бизнеса стават все по-комплексни, което кара компаниите да залагат все повече на облачни и мулти-облачни стратегии. Тази ескалираща сложност увеличава и вероятността от неизправности и нуждата от навременна реакция, която изисква ползването на цялостни решения за наблюдение и видимост на мрежата. В същото време огромният обем от информация, до който ИТ екипите имат достъп, ще доведе до претоварване от известия и предупреждения. Решението на този проблем се крие в автоматизацията и приоритизацията на процесите. Благодарение на напредъка в технологиите екипите могат все повече да разчитат на AI за част от аналитичните задачи, които традиционно отнемат много време.

Благополучието на хората на работното място с фокус върху психичното здраве

През 2024 г. организациите ще акцентират още повече върху психичното здраве на служителите си и ще инвестират в програми за справяне с чувството на самота, тревожност, депресия. В контекста на скорошните събития като войните в Украйна и Израел и случващото се в света, свързано с човешките права и социалната справедливост, те ще търсят емпатичен начин, по който да говорят за това със своите служители и да предложат подкрепа на тези, които се нуждаят. Темата за невроразнообразието на работното място също ще бъде на дневен ред и ще продължи да се дестегматизира, тъй като тя обхваща широк спектър от различни състояния и възможности, с които се идентифицират голям брой хора.

Вижте още: