Нетера придоби нов сертификат по ISO

Глобалният телеком гарантира на клиентите си още по-високи нива на информационна сигурност и неприкосновеност на личните данни

Глобалната телекомуникационна компания Нетера успешно защити и придоби сертификата ISO/IEC 27701:2019 като разширение на стандарта ISO/IEC 27001, който вече притежава и прилага от години.


С новия сертификат компанията обезпечава най-високи нива на информационна сигурност и неприкосновеност на личните данни, като се ангажира да управлява още по-добре своите рискове за поверителност, наличност и цялост на личните данни.

Нетера гарантира на своите клиенти, партньори и служители, че ефективно контролира спазването на Общия регламент относно защитата на данните (GDРR) и останалите законови разпоредби, свързани с неприкосновеността на личната информация.

Това е четвъртият ISO сертификат, чрез който компанията потвърждава ангажимента си да работи в съответствие с най-добрите световни практики в индустрията. Освен по ISO 27701, Нетера е сертифицирана и по ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, както и по PCI DSS – международен стандарт за информационна сигурност, който гарантира стриктен контрол и безопасност при съхранението на данните и активите на клиентите в дейта центровете на Нетера.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...