Проучване на Progress: 98% от ИТ лидерите и разработчиците в България срещат предизвикателства в създаването на софтуер, поставящ човека в центъра

Резултатите показват нарастващата значимост на приобщаването и разнообразието в софтуерната разработка като предпоставка за устойчив бизнес успех.

Progress, довереният доставчик на софтуер за управление на ИТ инфраструктура, обяви днес резултатите от глобалното си проучване „Създаване на софтуер с човека в центъра: Състоянието на пазара“. В проучването, проведено от британската специализирана агенция Insight Avenue по поръчка на Progress, участват повече от 700 разработчици на приложения и ИТ лидери от компании с над 250 служители от цял свят, включително и от България. Проучването цели да анализира подхода и нивото на зрялост на бизнеса при изграждането на приложения, ориентирани към човека, на фона на нарастващата значимост на достъпността на дигиталните продукти и услуги.


Разработката на софтуер, поставящ човека в центъра, се отнася към създаването на приложения и сайтове, които лесно и удобно могат да се ползват от хора с разнообразни възможности. За тази цел те трябва да адресират нуждите на хора с различни потребности и да вземат предвид различните демографски и личностни фактори като език и култура например. Европейският съюз и САЩ вече са в процес на въвеждане на регулаторни изисквания към частните и публичните организации за предоставяне на равен достъп за всички до дигиталните си услуги, което заедно със настоящата социално-икономическа среда с фокус върху приобщаване и разнообразие принуждава бизнеса да предприеме действия.

Мнозинството от участниците от България (90%) посочват, че създаването на софтуер, поставящ човека в центъра, е по-важно сега, отколкото е било преди две години. Въпреки това само 44% адресират тази нужда чрез различни инструменти, обучения и политики и продължават да инвестират в тази посока. Като най-големи предизвикателства за създаването на софтуер, поставящ човека в центъра, българските респонденти определят фокуса върху скоростта на създаването на софтуер и отговарянето на очакванията на клиентите (58%), трудността за определяне на степента на достъпност (44%), както и сложността и липсата на гъвкавост в процеса по разработка (40%).

Резултатите от проучването в България сочат още, че:

• 94% смятат, че е по-трудно да се внедрят функционалности за достъпност във вече съществуващи приложения, отколкото в нови

• Само 46% от анкетираните споделят, че над три-четвърти от текущите приложения в тяхната компания отговарят на изискванията за достъпност

• 80% от анкетираните споделят, че компаниите, в които работят, вече разглеждат различни технологии и инструменти, които да им помогнат да създават достъпен софтуер

Проучването показва още, че организациите губят пазарни позиции заради липсата на добро разбиране за инструментите и процесите, които са нужни за проактивното създаване на софтуер, ориентиран към човека. Сред инструментите, които респондентите споменават в проучването, са изкуствен интелект и машинно обучение, чатботове, асистирани технологии за адресиране на двигателни увреждания, тестове за проверка на цветовия контраст и други.

Компаниите осъзнават нуждата от допълнителни обучения, по-добра екипна работа и ефективност. Съвместната работа с партньори и доставчици, които приоритизират приобщаването и разнообразието в ежедневните си работни процеси и цели, също се откроява като необходимост.

„Успехът на едно дигитално решение е пряко свързан не само със способността му да решава даден проблем, а и с начина, по който всеки потребител може да взаимодейства с него“, коментира Лилия Месечкова, старши вицепрезидент „Софтуерно инженерство“ в Progress. „Виждаме, че организациите, които изостават с подобряването на достъпността на софтуера си, вече отбелязват отлив от клиенти и сериозни финансови и репутационни загуби. Инвестицията в софтуер, поставящ човека в центъра, не е само бизнес решение – това е правилният подход и от човешка гледна точка.“

Глобалното проучване „Създаване на софтуер с човека в центъра: Състоянието на пазара“ е проведено в 13 държави в Северна Америка, Южна Америка, Европа и Азия. Докладът с глобалните резултати е достъпен тук.

Вижте още: