Започва записването за безплатни курсове за дигитални умения за жени

Програмата „Women in tech” е съвместен проект на Висшето училище по телекомуникации и пощи , Хуауей Технолоджис България и Министерство на труда и социалната политика
Силата на образованието като инструмент за социална промяна, инвестиции в човешкия капитал и възможности за повече жени със самочувствие и успешна реализация на пазара на труда - така накратко може да опише проектът „Women in tech”, за който застават университет-лидер у нас, технологичен гигант и държавата.

За пръв път програмата ще бъде приложена в България с цел да даде възможност на безработни жени и тези, които търсят преквалификация, да придобият основни дигитални умения, които ще им отворят вратите към нови професионални възможности, реализация и преквалификация. Целта на безплатните курсове е и да се създадат равни възможности и да се преодолее разликата между половете в технологичната индустрия.

„Социалната отговорност е част от културата, емоционалната интелигентност и емпатията на всяко едно общество. Рядко обаче университети могат да си позволят подобна социална отговорност, поради ограничеността на финансовите ресурси, с които разполагат. Но в колаборация като технологични лидери като Хуауей тази социална отговорност е само въпрос на добро желание. Партньорството ни с Хуауей е от години и тази колаборация не за първи път има принадена стойност за българското общество“, категорична е проф. Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Университетът отваря широко вратите си , за да даде шанс за промяна в професионалния път на жените и възможност да разгърнат потенциала си, като ще осигури преподавателите за безплатните курсове. Те ще се провеждат в оборудвана от Хуауей Технолоджис класна стая.

Записването е от 12.02.2024 г. през специално създаден сайт- Програма "Women in Tech - Жените в технологиите" - ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ (https://www.utp.bg/programa-women-in-tech-jenite-tehnologiite/#) . Освен от уебсайта, информация ще може да бъде получавана и в бюрата по труда.

Първият курс започва на 09.03.2024 г., като групите са до 10 човека. Занятията в един курс се провеждат в продължение на 5 поредни седмици, всяка събота и неделя. Специално подготвените програми включват 4 или 5 учебни часа, обхващащи всичко от основите до високотехнологичния свят на програмирането и иновациите. Общият хорариум от 45 учебни часа осигурява интензивно обучение и възможност за дълбоко вникване в същността на технологичния прогрес.

Образованието на бъдещето

Учете непрекъснато, защото идват времена на бедност и неравенство за онези, които нямат дигитални умения и компетенции, защото ние, хората, вече се съревноваваме не междуполово, а с изкуствения интелект и той ще ни замени на работните ни места. Затова учете и надграждайте компетентността си през целия живот, е посланието на проф. Миглена Темелкова.

Образование, наука и бизнес като един организъм – така накратко ректорът на ВУТП описва образованието на бъдещето. От 5-6 години бизнесът присъства трайно в учебния процес във Висшето училище по телекомуникации и пощи. Преподавателите са експерти от бизнеса, които водят практически занимания, и в същото време ги провеждат и в реална бизнес среда. Университета има партньорства с над 50 компании.

Висшето училище по телекомуникации и пощи затова е едно от най-търсените в чужбина висши училища в областта на комуникационната и компютърната техника. Университетът има уникален образователен профил със специалности без аналог в друго българско висше училище, уникални хибридни специалности с други университети, множество практики и стажове в реална производствена и бизнес среда и симбиоза между управленски, юридически и инженерни дисциплини. То е и първото висше училище, предлагащо интердисциплинарни образователни програми.

Висшето училище по телекомуникации и пощи е единственото държавно висше училище прието за пълноправен член на Европейската асоциация на професионалното висше образование- EURASHE, една от петте формиращи европейската политика в областта на висшето образование

Идеята за образованието като еднократно събитие ще бъде заменена от модел на непрекъснато учене през целия живот. Университетите могат да играят по-активна роля в предоставянето на възможности за продължаващо образование и повишаване на уменията и проектът „Women in tech“ го доказва.

Вижте още: