1468732Съхраняването на корпоративната информация е основен фактор при развитието на всички съвременни компании. С годините натрупан опит се генерира огромен обем важна информация, чиято евентуалната загуба има сериозни последствия. Кибер атаките и криптовирусите не са мит, а епидемия. Хакерите стават все по-агресивни и успяват да пробият системи и защити, за да се доберат до ценни за компаниите  данни. Защитата на информацията вече не е въпрос на технологично решение, а първа необходимост за организациите. Пазарът предлага много варианти, които включват закупуване на сървъри, програми, ангажиране на скъпоплатени специалисти, външни консултанти и т.н. Сигурността на данните става златна разменна монета във виртуалния и физически свят на парите, където загубите се измерват във финансов ресурс, липса на доверие и лоша репутация. 

Облачните услуги са на пазара на IT решения отдавна, но все още звучат непознато и нереално за много организации. Традиционно се смята, че нещо, което не може да се види и да се пипне, не съществува или не е сигурно. Тази заблуда е развенчана от компании като Stone Computers, които са разработили изключително надеждни технологични решения за защита на данните в облака.

Stone Computers има дългогодишен подход към иновативни решения, както и професионални партньорства с повече от 20 световно признати компании, които присъстват в лидерския сектор на Garthnerв различни IT сфери. Компанията има над 22 години опит в хардуерна интеграция и е пионер за България с повече от 8 години опит в предоставянето на облачни услуги. Stone е носител на технологично know-howв IT технологиите, с което гарантира предоставянето на качествени и надеждни решения.

 Stone Computers предоставя на Вашето внимание своето решение в областта на сигурността и защитата на данни: „OneSafe“. То предоставя възможности за възстановяване на файлове, бази данни, виртуални и физически сървъри или цялостна инфраструктура към дата, която пожелае клиентът.  Услугата е построена върху технологията „Backup as a Service“ (BaaS), която помага да се съхранява информация, намираща се в дома, офиса или облака. OneSafe създава сигурност, тъй като данните се съхраняват в облака и  са недостъпни срещу заплахи като пожар, наводнение, криптирани срещу  кражба, устойчиви на кибератаки. Всички процеси се извършват автоматично, при непрекъснат мониторинг от специалистите на компанията и налична система за следене и третиране на риска.

Предлаганото от Stone Computers облачно решение е икономически модел, който  дава конкурентно предимство чрез технологии, сигурност и поверителност на данните, гъвкавост, планиране и управление на ресурсите. 

Вижте още: