В София започва фестивалът на българския шрифт Типофест. Той ще продължи до 20 юни и ще предостави възможност за срещи и дискусии между специалисти и широката общественост. В рамките на фестивала ще се организират две изложби, конференция и две ...

Навлизането на новата безжична платформа, която е базирана на стандарта Bluetooth 4.0, най-после ще предложи решение на проблема с навигацията в затворени пространства и ще позволи на търговските обекти да взаимодействат много по-пълноценно и лесно с ...

На 28 май 2014 г., се проведе Годишно общо събрание на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ. В рамките на събранието бяха представени отчет на дейността на организацията за изминалия период и бяха начертани основните направления ...