Публикувана е обществената поръчка за мобилни устройства и мобилна свързаност на видеонаблюдението след края на изборния ден

Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ АД обяви обществена поръчка за доставка на технически устройства и осигуряване на мобилна свързаност на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден на 2 април 2023 г., съгласно чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс. Поръчката е публикувана на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

Обществената поръчка се провежда по реда на параграф 3 от Изборния кодекс чрез процедура по договаряне без обявление, когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства.

С цел минимизиране на риска от претоварване на информационно-комуникационната инфраструктура на мобилните оператори, поръчката е разделена на три лота, като изискванията към дейностите, предмет на възлагане, са подробно описани в трите приложения към Техническите спецификации на Възложителя. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 2 804 800 лв. без ДДС. Мобилните устройства, стойките за стационарно разполагане на устройствата и Data SIM картите с осигурена мобилна свързаност по всяка обособена позиция, следва да бъдат доставени на „Информационна обслужване“ до 21.03.2023 г.

Покани са изпратени до трите мобилни оператора у нас – А1, Виваком и Йеттел. Срокът за подаване на офертите е до 10 март 2023 г. Те ще бъдат отворени в понеделник, 13 март, когато ще започнат и същинските преговори.

Министерство на електронното управление вярва в подкрепата на бизнеса, в лицето на телеком операторите, които ще подкрепят държавата в това предизвикателство.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...