Зам.-министър Георгиева: Разгледани са заявленията на 328 кандидата, а 313 са получили финансиране от държавата по Програмата за хуманитарна помощ

„313 кандидата са получили 10 509 867 лева с ДДС финансиране от държавата по Програмата за хуманитарна помощ за хора, търсещи закрила от войната в Украйна. Заплатени са 241 052 нощувки по правилата на подпомагането“. Това обяви на брифинг зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева.

За първото плащане по Програмата са подадени 395 заявления на кандидати – лица, извършващи дейност в 506 обекта (хотели, къщи за гости и др.) по смисъла на Закона за туризма и 15 обекта, собственост на държавни институции и общини, обяви зам.-министърът равносметката в цифри.

От тези 395 заявления 13 са оттеглени от кандидатите или анулирани поради повторно изпращане. Други 54 са подадени с невалидни данни /в т.ч. невалиден електронен подпис, ЕИК на кандидата/ и по тази причина не са разгледани преди първото плащане, но се уточняват и допълват в момента.

328 са разгледаните заявления на кандидати за финансиране по програмата, като от тях 15 са за държавни и общински обекти и средствата за тях ще бъдат разплатени при третото, финално плащане по Програмата през месец юни. По останалите 313 заявления са изплатени 10 509 867,20 лв. с ДДС.

От тези 313 заявления 85 кандидата са получили помощ в заявения размер, а останалите 228 са получили помощ в по-малък размер от заявения. Най-честите причина са заявени нощувки за целия период до края на Програмата, а не само за периода 24.02.-31.03.2022 г. Това се наблюдава при 100 кандидата, обяви още зам.-министърът. Отчита се и пълно съвпадане на идентифициращите данни на 3700 украински граждани и периодите им на престой в различни обекти.

На 115 от кандидатите, в това число както с неразгледани заявления, така и получили частично подпомагане, са подготвени и вече се изпращат конкретни въпроси за изясняване на съответните казуси.

„Целта ни е след изясняване и проверка на данните да подготвим Решение на Министерски съвет за допълнително плащане на дължимите суми към кандидатствалите преди втория цикъл на разплащане през месец май. Ако се верифицират общо над 85 000 нощувки, ще бъдат изплатени още над 3,7 млн. лева с ДДС“, заяви още зам.-министър Георгиева.

Вижте още:

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...