Зам.-министър Модева участва в среща за развитието на здравния туризъм в България

„Здравният туризъм е един от петте приоритета, включени в управленската програма на Министерството на туризма. Искам да излезем след тази дискусия с конкретни стъпки и идеи за развитието му в България“. Това каза заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева, която проведе работна среща с ръководството на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД. И добави, че Министерството на туризма прави оценка на въздействието на възприятието и поставя приоритет върху развитието и на специализирания туризъм в едно с морския и зимния туризъм.

Това ще ни позволи да рекламираме България като дестинация с възможности за почивка и активности четири сезона. Проучваме нови канали за комуникация и се организират редица срещи на международно ниво, особено активни са те с посланици на държави, потенциални партньори за стимулиране на българския туризъм.

В дискусията се включиха и главният секретар на Министерство на здравеопазването Георги Липчев, д-р Ивайло Христов, народен представител и член на парламентарните комисии по здравеопазване и по туризъм, съветници на министъра на туризма, експерти от двете ведомства и представители на Специализираните болници за рехабилитация в страната.

Поставиха се редица въпроси, свързани с бъдещото развитие на медицинския туризъм в България, като се акцентира на това, че трябва да се прави разлика между здравен и спа/уелнес туризъм. Участниците в срещата се обединиха около факта, че в България има квалифицирани специалисти и подходяща апаратура за лечение на определени заболявания, с които разполагат обектите, част от „СБР-НК“ ЕАД. Подчерта се необходимостта от изграждане на профил на туриста, ползващ здравни услуги, както и по-целенасоченото му таргетиране в рекламни и комуникационни канали на световните пазари. Засегна се и въпросът за статута на някои от курортите, предлагащ здравен туризъм и необходимостта от подобряване на инфраструктурата и материалната им база.

„Имаме единомислие с колегите. България може да предложи качество на продукта и ние имаме готовност за промотирането му чрез туристическия маркетинг, заключи зам.-министър Модева.

Представителите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на туризма декларираха готовност да си партнират чрез създаване на работна група, която да обсъди текстовете в Наредба 2 и да направи необходимите промени, които да защитят статута на специализираните заведения за медицински туризъм и да улеснят бъдещото им функциониране.

Предстои да се сформира и Консултативен съвет за развитие на здравния туризъм - специализиран междуведомствен орган с участието и на други заинтересовани страни от здравния и туристическия сектор, за да бъдат осигурени необходимият капацитет и експедитивност при взимането на решения по стратегическите мерки и политиките за развитие на здравния туризъм.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...