Air France стартира програмата си „Air France Act”, като представя новата си стратегия за намаляване на co2 емисии

Като част от своя принос за постигане на целите на Парижкото споразумение, което има за цел да ограничи глобалното затопляне до под +2°C, авиационната индустрия трябва да засили своя екологичен преход. Затова Air France стартира програма „Air France ACT“, която представя новата стратегия на авиокомпанията за намаляване на емисиите на CO2.

Тази стратегия се основава на 3 приоритета:

- намаляване на преките емисии, генерирани от полетите на Air France,

- намаляване на непреките емисии, генерирани по веригата от дейностите на компанията,

- подпомагане на проекти, които преработват количества CO2 от атмосферата.

„Air France ACT“ е прозрачен, реалистичен и научно-обоснован подход, който има за цел да гарантира прехода към екологична околната среда чрез конкретни и измерими действия.

Декарбонизирането на авиацията е труден процес, който отнема време. Успехът му зависи пряко от тясното сътрудничество между производителите на самолети, производителите на двигатели, доставчиците на гориво, летищата, службите по контрол на въздушното движение, държавните институции, изследователските институти и академичните среди.

30% по-малко емисии на въглероден диоксид на пътник/км до 2030 г. в сравнение с 2019 г., т.е. 12% по-малко емисии

Новите цели за декарбонизация, които компанията си поставя са намаляване с 30% на емисиите на CO2 на пътник/км до 2030 г. в сравнение с 2019 г. В този процент не са включени проектите за преработка на въглеродни емисии, които Air France подпомага чрез партньорски организации, а само мерките за намаляване на преките и непреки емисии. Това представлява 12% намаляване на общите емисии на компанията между 2019 и 2030 г. в следствие на планираните промени в дейността, като за периода от 2005 г. до 2019 г. постигнатото намаление е било 6%.

Планираната траектория на развитие се базира на методика за изчисление, разработена от независимата организация SBTi (Science-Based Target Initiation). Тази организация представлява обединение от няколко екологично ориентирани НПО като CDP, United Nations Global Compact, World Wildlife Fund. SBTi e заложила цели за намаляване на емисиите на CO2, генерирани от сектора за въздушен транспорт, които са в съответствие с тези от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до под +2 °C.

Нетни нулеви емисии до 2050 г.

До 2050 г. Air France се стреми да постигне нетни нулеви емисии, т.е. драстично да намали CO2 емисиите от полетите, като същевременно с това участва в проекти, които имат за цел да преработват и компенсират вредни емисии от атмосферата в количества равни на остатъчните такива от дейността и.

Пет приоритетни действия за намаляване и избягване на въглеродните емисии

За да постигне тези цели, Air France прилага редица мерки като:

Обновяване на флота със самолети от ново поколение Airbus A220, Airbus A350 – по-икономични, отделящи до 25% по-малко CO2, с до 33% по-малък шумов отпечатък. До 2030 г. тези самолети ще представляват 70% от флота на авиокомпанията, в сравнение със 7% към момента, благодарение на заложената инвестиционна политика, възлизаща на един милиард евро годишно отсега до 2025 г.

Повишено използване на устойчиво авиационно гориво (SAF), което ще намали емисиите на CO2 средно с 80%. От 2022 г. в съответствие с френските разпоредби, Air France ще използва 1% устойчиво авиационно гориво във всички свои полети от Франция. До 2030 г. компанията ще се стреми да включи най-малко 10% SAF във всички свои полети, като достигне до 63% през 2050 г.

Техники за екопилотиране: Рулиране на самолетите на земята чрез използване на само един от двигателите, когато е възможно, оптимизирани траектории на полетите с помощта на изкуствен интелект и оптимизиран заход за кацане, в сътрудничество с органите за контрол на въздушното движение. Тези инициативи на добре обучения пилотски състав намаляват вредните емисиите средно с 2 до 3% за година.

Избор на кетеринг доставчици, отговорни към опазване на околната среда

На борда на полетите и в салоните Air France предлага местни сезонни продукти, когато е възможно. Компанията също така оферира на клиентите в бизнес класа предварителен избор на ястия преди полети на дълги разстояния, като част от ангажимента за намаляване на хранителните отпадъци. Освен това до края на 2022 г. Air France ще елиминира 90% от пластмасите за еднократна употреба в сравнение с 2018 г. През 2019 г. компанията смени пластмасовите чаши, прибори за хранене и бъркалки с такива, създадени от рециклируеми суровини.

Развитие на интермодален транспорт, предлагайки алтернативи на нисковъглеродния транспорт за пътувания на кратки разстояния, в рамките на партньорството между Air France и железопътната компания SNCF.

Air France се променя в унисон с екологичните нагласи на своите клиенти, които се стремят да редуцират пътуванията си, да увеличават престоя си или да комбинират бизнес пътувания с тези за почивка. Компанията сe ангажира непрекъснато да намалява отпечатъка си върху околната среда като инвестира в производството на устойчиво авиационно гориво SAF повече от законово изискваното.

За да представи по-подробно екологичната стратегия на Air France и всички нейни ангажименти, компанията стартира видео кампания и специален уебсайт „Air France ACT“, насочен към широката публика, достъпен на френски и английски на airfranceact.airfrance.com.

Вижте още: