Министърът на туризма ще предложи промени в обществените поръчки за медиите

Министърът на туризма Христо Проданов ще предложи промени в Закона за обществените поръчки, които да разширят обхвата на прякото договоряне с медиите. В момента държавната, общинската администрация и дружества могат да сключват споразумения без търгове само с радиостанции и телевизии. Разширението на обхвата на прякото договаряне трябва да включи интернет медиите, дигиталните, социални мрежи и вестниците.

„Подготвяме текстове за промяна в Закона за обществените поръчки за вкарването и на другите медии, включително дигиталните и социалните мрежи за пряко договаряне. Когато станат готови текстовете щи ги внесем“.  Той обяви мярката и по време на последното заседание на Комисията по туризъм в парламента, която беше положително приета от депутатите.

Според Проданов целта на промените е да може България и туризмът да бъдат рекламирани по-лесно и по-бързо на външните пазари в случай на кризи, каквито са войната в Украйна и световната Ковид пандемия. В момента прякото договаряне е възможно само с радиостанции и телевизии. Докато за останалите медии трябва обществена поръчка, която се проточва с месеци, а с обжалване може да се стигне и до години, обясни министър Проданов.

Член 13, т. 5 на Закона за обществените поръчки гласи, че той „не се прилага при поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги“, като препраща към чл. 4 от Закона за радиото и телевизията. В чл. 14 се допълва още, че „не се прилага при придобиване, разработка, продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначен за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги“. Според чл. 4 от Закона за радиото и телевизите доставчик на медийни услуги е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Радио- или телевизионен оператор е доставчик на линейни медийни услуги (програми) за радио/телевизия въз основа на програмна схема.

Министерството на туризма традиционно сключва договори на пряко договаряне с международни телевизионни канали като BBC, Euronews, CNN, Eurosport, Travel TV, DW, RTL и други, както и с български радио и телевизионни оператори. В края на април започва рекламна кампания на България на чуждите пазари за летния сезон, каза наскоро министър Христо Проданов. Кампанията ще се проведе в Румъния, Сърбия, Полша, Чехия, Германия, Великобритания и др. Предвидените средства за Русия и Украйна ще бъдат пренасочени към други пазари.

Министерството на туризма ще сключи директни договори с телевизии за реклама и пиар материали в тези държави. "В момента гасим пожар, а не правим стратегия за реклама", обясни министърът. Според него се гони висока гледаемост и прайм тайм в медиите, а не се търси брой излъчвания. Освен това министерството ще прави турове за журналисти и инфлуенсъри от съответните държави, които да идват у нас и да пишат за България.

Христо Проданов обяви за свой приоритет дигиталната реклама, като има идея да създаде дигитален отдел във ведомството. В бъдеще ще обяви обществена поръчка за рекламни дейности. Министерството на туризма разполага с общ бюджет от 27 млн. лв. за тази година, в който влиза издръжката и рекламата на България.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...