17 български фирми са сред най-големите компании в Централна и Източна Европа. Международната кредитна застрахователна компания Coface представи тези данни на десетото си годишно проучване за най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа - Coface CEE Top 500. Резултатите от изследването гласят, че България е една от страните с подобрена оценка на риска през изминалата 2017 година.

Частното потребление продължава да бъде основен фактор за растежа в страната, въпреки леко по-високата инфлация. Увеличението на работната заплата допринася за значителен ръст на заетостта от 4,8% през юни 2018 г. Частните инвестиции се възползват от положителните тенденции в износа, а строителството също е подсилено от стабилни публични инвестиции, свързани с по-добро използване на европейските структурни фондове.

Станахме свидетели на малък, но устойчив растеж в българската икономика (3.6% ръст на БВП), но при водещите компании почти няма промени. Енергийните, комуникационните, търговските и производствените компании запазват своите позиции, формирайки бизнес гръбнака на страната. Потреблението ще продължи да бъде един от основните двигатели на растежа в България.“ – коментира Милена Виденова, управител на Coface България.

Kомпаниите в региона винаги са били много важни работодатели в миналото. Макар и на пазарът на труда в Централна и Източна Европа да е по-трудно да се наеме квалифициран персонал, първите 500 гиганта увеличават общия брой на персонала с 2,4 милиона души (4,7%). Положителното цялостно развитие на пазара на труда в ЦИЕ довежда до по-високи заплати и повишаване на доверието на потребителите.

Анализите на Coface показват силен и разширяващ се регион в Централна и Източна Европа с намаляващи рискове през 2017 г., което води до по-високи приходи от 652 милиарда евро (+ 11,8%) и дори до по-голяма рентабилност с увеличение на нетната печалба от 16,2% в 500-те най-големи компании в региона.

Освен България останалите страни с подобрен кредитен риск в региона са Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Русия. Единствено Хърватия остава с доста висок риск от неизпълнение на задълженията.

Сектори: печелившо положение за автомобилостроенето и транспорта

Трите ключови сектора, представени от най-големите компании в региона (автомобилостроене и транспорт, петрол и газ, неспециализирана търговия), продължават да съставляват почти 60% от генерираните приходи. Независимо от това, увеличението на общия оборот се дължи на всички отрасли през 2017 г. Основните вносители в абсолютни стойности бяха енергетиката, автомобилната промишленост и търговията, които също бяха най-многобройни в сектора. Нетната печалба също се развива положително за повечето, като нарастването е между 5.0% (дърво и мебели) и 51.4% (текстил, кожа и облекло). Най-високи са печалбите от минерали, химикали, петрол, пластмаси и фармацевтични продукти (9,5 млрд. евро). Строителният сектор отново се бори и е единствената индустрия, която отчита нетна загуба (-118.6%), макар че приходите нарастват с 16%.

Автомобилната и транспортна промишленост е най-големият сектор и се възползва от нарастващото търсене особено в Западна Европа, където се изнася основната част от производството в ЦИЕ. В региона на Централна и Източна Европа има нарастващ дял от автомобилните компании, а вече съществуващите са увеличили капацитета си.

Секторът на минералите, химикалите, нефтопродуктите, пластмасите и фармацевтичната промишленост върви нагоре след възстановяването на цените на петрола през 2017 г. като се възползваха от отскока на цените на петрола и нарастващото търсене. Основната движеща сила на растежа в ЦИЕ е потреблението на домакинствата, което се ускорява особено през 2017 г., благодарение на намаляващата безработица и нарастващите заплати.

Вижте още: