Acronis, световният лидер в киберзащитата, обяви пусканетона пазарана Acronis Cyber Services, давайки възможност на организации с всякакъв размер за достъп до оценка на риска относно киберсигурността, информираност относно защитата и услуги за реакция при инциденти, които досега бяха твърде сложни и скъпи, за да бъдат използвани от по-малките организации. 

С помощта на Acronis Cyber Services компаниите могат да подобрят своята киберзащита чрез комбинация от оценки на риска, оценка на уязвимостта, тестове за проникване, реагиране приинциденти и обучение за повишаване информираносттана всеки в зависимост от неговата индивидуална роля в организацията. 

„Киберзаплахите продължават да се развиват, което означава, че всички компании трябва да бъдат активни в своето планиране и обучение по киберсигурност. За съжаление, в исторически план, оценките, най-добрите практики и обучения са били твърде скъпи и сложни, за да се прилагат от другите, освен от големите организации. Със стартирането на Acronis Cyber Services ние правим решенията за киберзащита по-лесно достъпни, за да може всяка компания да има удобна, ефективна и сигурна киберзащита, която е необходима днес“, заяви Сергей Белоусов, основател и изпълнителен директор на Аcronis.

Три мощни услуги

Acronis Cyber Services е набор от модерни услуги, предоставяни от най-добрите експерти по киберсигурност, който включва:

Acronis Security Assessment Services, включващи проверка на уязвимостта и тестове за проникване, които дават възможност на организациите да идентифицират рисковете за своите критични данни, да разберат как да смекчат сложните проблеми със защитата в  сценарии от реалния свят и да бъдат готови да прилагат по-добри политики за сигурност за своите технологии, хора и бизнес процеси.

Acronis Security Awareness Trainingгарантира, че служителите на организацията и ИТ персоналът са добре обучени за съвременните практики за защита и че ръководителите знаят как да откриват най-новите фишинг атаки, насочени към тях. Компании, които работят при спазването на разпоредби и регулаторни изисквания като GDPR, също могат да се възползват от обучителните модули, предоставяни от Acronis.

Acronis Incident Response Service създава план с предварително уточнени условия за реакция при инциденти на ниво организация. Тези услуги подобряват способността на организацията да се възстановява бързо, да отговаря на регулаторните изисквания, да събира доказателства за бъдещи правни искания.

Този набор от услуги засилва способността на Acronis да предоставя пълна киберзащита, като адресира петте вектора на киберзащитата: гарантиране на безопасност, достъпност, поверителност, автентичност и сигурност на данните (SAPAS).

Ръководейки се от този изчерпателен подход, Acronis помага на организациите да преодолеят голямото разнообразие от предизвикателства, пред които са изправени съвременните ИТ екипи - включително по-високата сложност, защитата и разходите - чрез предоставяне на лесни, ефективни и сигурни решения.

Acronis Cyber Services дава възможност на доставчиците на услуги да разширят портфолиото си с редица услуги от световна класа чрез един договор с надежден доставчик като Acronis, вместо да сключват множество договори.

Разширяване на визията за киберзащита

Добавянето на Acronis Cyber Services е най-новата стъпка на Acronis за разширяване на своята визия за съвременна киберзащита, която е в центъра на предстоящия Acronis Cyber Summitв Маями.

Събитието ще се проведе в периода 13-16 октомври 2019 г. и ще събере на едно място разработчици, дистрибутори, доставчици на услуги и корпоративни ИТ организации, които искат да създават нови контакти, да учат и да споделят знание в областта на киберзащитата.

За повече информация относно AcronisCyber Summitи отстъпказа ранна регистрация - https://acronis.events/summit2019/.

Вижте още: