АИКБ и Съюза на работодателите на Армения подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговска камара

Официалното подписване е част от визитата на арменския президент у нас

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Републиканския съюз на работодателите в Армения (РСРА) подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговско-икономическа камара. Протоколът беше подписан от председателя на УС на АИКБ Васил Велев и президента на РСРА Гагик Макарян в присъствието на президента на Р България Румен Радев и президента на Армения Вахагн Хачатурян. Официалното подписване е част от визитата на арменския президент у нас по повод 30-ата годишнина от установяването на двустранните дипломатически отношения.

Организацията ще насърчава сътрудничеството между компании от двете държави като ще се фокусира върху области като машиностроене, „зелена“ икономика, търговия с хранителни продукти, туризъм, както и обмен на работна сила, и обучение на съответните специалисти в образователни центрове на България и Армения, особено осигуряването на персонал за редица технически професии.

По данни на Министерство на икономиката и индустрията за 2021 г. стокообмена между България и Армения възлиза на 42,556 млн. долара. Водещите стоки в стокообмена между двете държави са нефтени масла, трактори, хидравлични турбини, медикаменти и медицински инструменти, трикотажни изделия, етилов алкохол и трикотажни и текстилни изделия. Преките арменски инвестиции до миналата година са на стойност 15,4 млн. евро.

АИКБ и Съюза на работодателите на Армения подписаха протокол за учредяване на Арменско-българска търговска камара

Вижте още: