Асоциация на специалистите по устойчивост публикува Пътна карта за свързаните професии

В Световния ден на околната среда (5 юни) Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ), обяви своята Пътна карта за утвърждаване на професиите на специалистите по устойчивост и включването им в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България (НКПД, 2011).

Този стратегически документ е резултат от интензивна работа на всички членове на асоциацията и подчертава необходимостта от развитие на професията "специалист по устойчивост" на четири нива (координатор, специалист, мениджър и одитор по устойчивост) според спецификата и нуждите на съответното предприятие. Тази стъпка е част от прилагането на новата Европейската директива за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD).


„Надеждата ни е, че документът представлява ясен план за насърчаване и развитие на професиите на специалистите по устойчивост и продължава конструктивния диалог по тази тема в България.
 Следват дейности по разработване на учебни планове и дисциплини за гимназиите, където днес учат бъдещите експерти по устойчивост“, заяви доц. д-р Марина Стефанова, председател на Асоциацията.

„Каним всички заинтересовани страни - образователни институции, работодателски и синдикални организации, да се ангажират активно и да работим заедно за постигане на целите на Пътната карта.“

Вижте още: