Българските фирми – притеснени от ситуацията в Украйна и регионаСпад в поръчките и продажбите, забавени плащания от украински фирми, косвени загуби по линия на партньори, търгуващи в Украйна и региона, отчитат българските фирми. Това показва проведено от БТПП анкетно проучване за отражението на ситуацията в
Украйна и региона върху бизнеса на българските фирми.

Експресната анкета е осъществена по електронен път на 20-21 май 2014 година сред фирми, членуващи в БТПП като само една от участвалите фирми няма делови отношения с Украйна и региона.

Повечето от анкетираните (почти 94%) са категорични, че ако несигурността в Украйна и региона продължи още дълго ще повлияе негативно и на икономическото възстановяване у нас. Ситуацията в Украйна вече се е отразила на българските фирми, имащи бизнес контакти там, показва проучването – 70% от фирмите посочват, че имат спад в поръчките и продажбите, 17% съобщават и за забавени плащания от украински фирми, 29% посочват, че търпят косвени загуби по линия на партньори, търгуващи там.

При осъществяване на контакти с фирми от Крим/Севастопол най-често срещаните затруднения за българските фирми са свързани с визови и митнически въпроси (при 42%). Почти всички анкетирани (94%) не са наясно с настоящите условия за издаване на лицензи, разрешителни и други административни процедури там. Няма и представител на бизнеса, участвал в проучването, който да знае конкретни препоръки, дадени от българското правителство или други правителства в рамките на ЕС за ситуацията там. Също така често посочвани от българските фирми пречки са ограниченията за определени маршрути на транспорт, като и принудително прекъсната дейност на техни партньори.

На въпроса дали са намерили решение на проблемите, 80% от анкетираните отговарят негативно. Останалите 20% посочват, че са успели да преодолеят пречките, като в един от случаите българското външно министерство е съдействало за разрешаването им.

Помолени да конкретизират какви препоръки биха дали на българските институции относно ситуацията в Украйна, повечето фирми се обединяват около необходимостта от неутрална (балансирана) позиция.

Участниците в проучването са фирми, опериращи в сферата на туризма, химическата промишленост и фармацията, машиностроенето, транспорта, производството на храни и услугите.

Вижте още: