Европейската Комисия прие Стратегията на ЕС за текстил

Приета е Стратегия за рециклиране и повторна употреба на текстила. На 30 март 2022 г. Европейската комисия прие Стратегията на ЕС за текстил, която обхваща различни видове текстил като дрехи, килими, тапицерии, пердета и други подобни изделия.

Фокусът в нея ще бъде върху повторната употреба на дрехите и влагане на текстилни влакна, получени от рециклиране на текстил.

Производителите на дрехи ще трябва да намалят броя на колекциите, които пускат годишно. Така ще се задейства механизъм за справянето с бързата мода.

Ще се забрани унищожаването на непродадени дрехи. Унищожаването им е загуба на стойност и ресурси и Комисията ще предприеме мерки за запазването на тези ресурси.

Въвежда се екомаркировка за текстил и обувки. Целта е да се преразгледат критериите за екомаркировка на ЕС за текстил и обувки, чрез които потребителите лесно и по разпознаваем и надежден начин да правят избор на екологични текстилни продукти.

Ще бъде задължително създаването на организации по оползотворяване на текстил. Според Европейската Комисия, системите на организациите по оползотворяване са се оказали ефективни за подобряване на разделното събиране на отпадъците и последващото им управление съгласно екологичното законодателство, и за това държавите членки ще трябва да ги приложат и за текстила.

Тези дейности са ключови и ще бъдат задвижени на ниво Европейски съюз в максимално кратки срокове, като целта е страните от ЕС да постигнат високи нива на разделно събиране на текстилни отпадъци до 2025 г.

Вижте още: