Коледни подаръци и партита, но без 13-а заплата

Повечето компании у нас планират да зарадват служителите си с тематичен подарък за Коледа, минимален процент от тях са отделили бюджет за коледен бонус. Това показват наблюденията на лидера в областта на HR решенията Adecco България сред над 100 български и международни компании от секторите ИТ, аутсорсинг, телекомуникации, финанси, търговия и производство.


Компаниите, които са предвидили паричен коледен бонус са много малко и той ще е в размер до 1/3 от трудовото възнаграждение на съответния служител. По-осезаема е тенденцията от предишни години компаниите да плащат бонуси за постигнати резултати и за добро представяне на служителите, което се планира след завършване на финансовата година.

Масова практика сред родните работодатели тази година ще бъде поднасянето на празничен подарък или ваучер за стоки и услуги на еднаква стойност за всички служители. Паричната равностойност на тези подаръци варира според икономическия сектор, като компаниите от ИТ индустрията отделят най-големи бюджети.
За първи път от началото на ковид пандемията обаче се наблюдава завръщане към традицията за корпоративни коледни партита и събития, които през последните две години бяха виртуални или въобще липсваха.

„Наложилият се хибриден модел на работа в много сектори поставя предизвикателства пред HR експертите като изисква нови инструменти за създаване на екипност и поддържане на ангажираност на служителите към компанията. Популярната практика преди няколко години - изплащане на т.н. 13-а заплата по Коледа, отстъпва за сметка на разнообразяването на празничните придобивки в стремежа на работодателите да покажат по-индивидуална грижа към служителите си.

Това е част от тенденцията компаниите да задържат и мотивират служителите си, които вече не са ежедневно заедно в офиса. Нашите проучвания показват, че основната причина за решението за смяна на работата не е заплатата, а именно нарушените позитивни отношения между работодаля и служителя“, коментира Надежда Василева, оперативен директор на Adecco България.

Нарастналата инфлация през последната година обаче, вероятно ще накара компаниите да преразгледат и актуализират своите политики за парични и нематериални бонуси, които планират за 2023г. Прогнозите на специалистите от Adecco България е, че те ще бъдат по-гъвкави и адаптирани според нуждите на служителите, за да могат да бъдат задържани в компанията.

Вижте още: