По-доброто бъдеще на биоземеделието в България под въпрос

Не мина и месец от оптимистичните декларации за по-добро бъдеще на биоземеделието в България по време на АРГА 2022 и вече се сблъскахме с административния терор. Вчера научихме, че МЗ няма да се съобрази с мнението на всички заинтересовани страни и няма да премахне изискването за представяне на оценки на трайните насаждения съгласно чл. 39, т. 1 д на наредбата по мярка 11. Въпросното изискване беше прието миналата година без широко обсъждане със заинтересованите страни и без оценка за въздействието – като финансова и административна тежест.

Изискването затрудни стопаните, тъй като малко от оценителите изобщо се съгласяваха за направят оценки по морално остарялата Наредба за базисните цени на трайните насаждения от 1991г. Тези оценки натовариха финансово биопроизводителите и натовариха административния апарат на ДФЗ – РА, тъй като до края на март 2022 г. няма нито един одобрен ангажимент на кандидат, заявил трайни насаждения, придружени с оценка. Всички организации го казахме многократно : тези оценки са напълно излишни!

Възрастта на насажденията няма никаква връзка с изискванията на биологичното производство, а посочените максимален брой години на плододаване в за наредбата базисните цени на трайните насаждения от 1991г. са във връзка с изработването на амортизационни планове на някогашните кооперации и в много случаи нямат нищо общо с реалните години на плододаване на някои трайни насаждения.

Такива оценки не се изискват по никаква друга програма или схема за подпомагане!

Това изискване е абсолютна дискриминация към биопроизводителите. Очакваме догодина да въведат изискване само към биопроизводителите да представят експертни оценки, че кравите дават мляко, а кокошките снасят яйца. Вече няколко години био животновъди не получават плащане, защото представят фактури за продадени био телета, а ДФЗ иска от тях фактури за био телешко месо.

Призоваваме МЗ да чуе мнението на ВСИЧКИ заинтересовани страни! Чуйте ни, не доубивайте сектора!

Българска Асоциация Биопродукти

Фондация за Биологично Земеделие „Биоселена“

Българска Асоциация на Малинопроизводителите и Ягодоплодните

Телефон за контакти: Стоилко Апостолов, +359887782575

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...