„Райхле и Де-Масари България Пръдакшън“ стана член на престижния клуб „Лийн производство“

„Райхле и Де-Масари България Пръдакшън“ („R&M България Производство“) стана пълноправен член на клуб „Лийн производство“ към „Алфа Куолити България“. Клубът е създаден през 2014 г. с цел споделяне на добри практики за ефективно управление на производствени процеси. Той обединява всички водещи компании от индустриалния сектор в България, внедрили успешно инструменти от методологията Лийн. Това предполага последователни мерки за увеличаване на добавената стойност за клиента с по-малко ресурси за компанията.

„Поканата за членство в този престижен клуб е признание за дългогодишните усилия на екипа на „R&M България Производство“ систематично да внедрява най-добри световни производствени практики“, посочва Радослав Радев, управител на „R&M България Производство“.


„При първата визита на членовете на клуба, организирана в нашия завод, участваха над 30 представители на 12 водещи компании от цялата страна. Всички те дадоха висока оценка за нивото на внедрените Лийн инструменти и споделиха своя опит и препоръки“, допълва Тихомир Давидов, ръководител производство.

Дейността на клуб „Лийн производство“ включва взаимни визити на терен за детайлно представяне на внедрените инструменти, както и за дискусии между членовете. Така, чрез реални примери от практиката, компаниите си помагат взаимно за изучаване и внедряване на принципите и инструментите на Лийн производството. Инструментите, практиките и предизвикателствата при тяхното внедряване в „R&M България Производство“ бяха представени от управителя Радослав Радев и от Тихомир Давидов, ръководител производство.

Основаното през 2011 г. дружество „Райхле и Де-Масари България Пръдакшън“ е тясно специализирано в разработката, дизайна и производството на оптични компоненти за комуникационни мрежи. То е част от швейцарската група Reichle & De-Massari AG (R&M), водещ световен производител на високоефективни и иновативни продукти и системи за комуникационни мрежи и мрежи за данни. За 10 години базата в България се утвърждава като компетентен център в сферата на технологиите за производство на фиброоптика.

Вижте още: