96 MWp повече зелена енергия в мрежата: два нови соларни парка на MET Group стартираха работа в Унгария

Строежът на MET Gerjen Solar Park и MET Söjtör Solar Park бе завършен и слънчевите електроцентрали вече са в търговска експлоатация. Инвестициите обхващат площ от 170 хектара в двете унгарски общини, където са инсталирани почти 180 000 слънчеви панела. Завършването на проектите беше отбелязано с тържествена церемония по откриване на обекта.

Соларните паркове се присъединяват към електрическата мрежа чрез новомонтирани високоволтови подстанции. Въвеждането в експлоатация на MET Gerjen (51 MWp) и MET Söjtör (45 MWp) се осъществи на няколко етапа. Двете централи ще произвеждат достатъчно зелена електроенергия, за да покрият потреблението на около 50 хиляди домакинства.

За рефинансиране на два съществуващи соларни парка (MET Dunai Solar Park и MET Kabai Solar Park), както и за финансиране на придобиването и изграждането на три нови слънчеви ферми (сред които централите в Гержен и Сойтор), дъщерното дружество MET Hungary Solar Park Kft. успешно емитира облигация през 2021 г., която впоследствие също постигна зелен рейтинг.

Подобряването на качеството на живот на местно ниво също е важен приоритет за MET Group. В тази връзка бяха осъществени вътрешни и външни подобрения в местни детски градини и училища.

Стратегията на MET за разширяване на възобновяемите енергийни източници има за цел да достигне портфолио от инсталиран капацитет от 2 GW до 2026 г., като по този начин да изиграе активна роля в европейския енергиен преход. Като част от тази всеобхватна стратегия, MET Group и базираната в Сингапур Keppel Infrastructure създадоха съвместно предприятие през ноември 2022 г. - Keppel MET Renewables, за да проучват възможностите за възобновяема енергия в Европа. През изминалата година MET Group успя да навлезе на пазара на възобновяеми енергийни източници в четири нови страни - Испания, Италия, Полша и Румъния.

 

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...