Корпорацията ЕЙ И ЕС направи официално изявление по повод решенията на ДКЕВР, касаещи ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“.

В изявлението се посочва:
„Наскоро Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на България (ДКЕВР) публикува решения, ограничаващи възможността на Националната електрическа компания (НЕК ЕАД), която изкупува произведената от топлоцентралата енергия, да прехвърля част от разходите за производството към регулирания пазар. ДКЕВР препоръча също така НЕК ЕАД да започне преговори за изменение на споразумението за изкупуване на енергия (СИЕ) на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, включително изваждането на единия блок на централата от обхвата на СИЕ и намаляване на цената за другия блок с 30%. Всички тези обстоятелства могат да се отразят на финансовите резултати на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и на Корпорацията ЕЙ И ЕС.

EЙ И ЕС e убедена, че споразумението за изкупуване на енергия (СИЕ) на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ с НЕК ЕАД е напълно законосъобразно и правно обвързващо, и компанията в България ще предприеме всички необходими действия, за да защити своите интереси, независимо дали чрез предоговаряне на споразумението с НЕК или чрез прилагане на правата, произтичащи от СИЕ. Наскоро ЕЙ И ЕС подаде жалби срещу тези решения на ДКЕВР във Върховния административен съд на Република България и ако е необходимо, ще използва и други подходящи средства за защита. ЕЙ И ЕС ще продължи да работи в партньорство с НЕК, правителството на България и със своите кредитори, консорциум от 25 международни банки, воден от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).“

Вижте още: