Накъде върви световната енергетика през 2023

Някои факти за енергетиката на Китай през първата половина на 2023 г.:

1. Производството на електроенергия скача с 5.2% като въглищата дават 71% от общото количество.

2. Местният добив на въглища скача с 5%, а вносът - с 92%.


3. Потреблението на нефт скача с около 10% като вносът расте много по-бързо от местния добив.

4. Потреблението на природен газ скача с около 7% като страната се завръща на пазара за втечнен газ с огромни покупки и сключва множество нови дългосрочни договори (за 20-25 г.).

5. Инвестициите и производството от вятърни и слънчеви централи, електромобили и батерии правят нови рекорди, но те по никакъв начин не възспират всички гореизброени факти.

Само за сравнение:

В същото това време Индия отчита доста подобни на Китай числа. Съществената разлика е, че добивът и потреблението на въглища растат още по-бързо - с почти 10% на годишна база. Подобно е положението и в цяла Югоизточна Азия.

САЩ също отчитат нови рекорди - най-вече в добива, потреблението и износа на природен газ.

Европейският съюз рязко се отличава от горните като отчита най-ниското потребление на ток от 20 години насам и хронично намаляващо потребление на газ. Цените на тока флуктуират от минус до плюс безкрайност в рамките на деня, но държат средно ниво от около 2-2.5 пъти над тези в САЩ.

Въпреки всичките приказки, обещания и тонове пари за "енергиен преход", глобалните въглеродни емисии от изгаряне на горива вървят към нов шокиращ скок през 2023 г - вероятно ще нараснат с около 1.5-2% на годишна база.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...