Рекорд! България изнася 1,75 млн. тона въглища за Сърбия

България ще започне най-големият износ на въглища в историята си. За първи път откакто е пусната преди 70 години, държавната „Мини Марица Изток“ ЕАД ще експортира енергийната суровина извън територията на страната ни, съобщиха от дружеството.

Това стана възможно след подписването на 17 юни 2022 г. на договор със сръбска компания, която ще доставя българските въглища до електроцентрали в близост до Белград. Очакваните приходи за България са близо 1 млрд. лева.

Благодарение на договора страната ни ще играе централна роля в електроенергийния баланс на Балканите, тъй като нашата съседка изпитва остър недостиг на енергийни суровини и е изправена пред голям проблем с осигуряването на нужната на страната електроенергия. От началото на годината България е най-големия износител на ток в Европа – около 25% от произведения ток. Приходите са над 2 млрд. лева.

Европа се бори с острия недостиг на енергийни суровини в резултат на намалените и спрени за някои държави газови доставки от Русия. Германия вече се подготвя за зимата и започва да отваря въглищните си централи и мините си за добив на въглища, които поетапно затваряше последните години заради „Зелената сделка“ на ЕС и прехода на въглеродно неутрална икономика. За същото се готвят и австрийците.

Договорът между „Мини Марица Изток“ ЕАД и сърбите е със срок до 30.04.2023 г., като е предвидена и клауза за удължаване. За срока на контракта се предвижда да бъдат продадени 1 750 000 тона лигнитни въглища на цена по-висока от цената, на която купуват централите в комплекса Марица–изток. Въглищата ще се предават на площадката на „Мини Марица-изток“ и дружеството няма ангажимент за транспортирането им до сръбските централи. Гарантирането на плащанията е осигурено чрез неотменяем акредитив.

„Реализацията на български лигнитни въглища извън територията на комплекса „Марица-изток“ досега беше немислима. Едва ли някога се е допускало, че е възможен износ, особено при създадените през последните години мрачни прогнози за скорошно затваряне на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Сключването на договора за износ на български въглища няма да се отрази на гарантираните доставки за централите от комплекса Марица-изток. Този износ е сериозно постижение и добра перспектива“, обясни инж. Илза Чинкова, изпълнителен директор на дружеството.

Държавното „Мини Марица-изток“ ЕАД е най-голямото предприятие в България за добив и преработка на въглища, част от промишления комплекс Марица-изток. To експлоатира Източномаришкото лигнитно находище с продуктивна площ около 240 km².

То работи в 3 рудника – Трояново 1 (с. Трояново), Трояново север (с. Ковачево) и Трояново 3 (с. Медникарово). Те осигуряват въглища за електроцентралите ТЕЦ AES Гълъбово, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, както и за единствената фабрика за брикети в България „Брикел“ ЕАД.

Концесионният договор е подписан на 11 август 2005 г. От септември 2008 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг – БЕХ.

Вижте още: