„Росатом“ получи лиценз за експлоатация на оборудване за производство на иновационно ядрено гориво за реактор БРЕСТ-ОД-300

За първи път в световната практика на едно място ще бъдат построени АЕЦ с бърз реактор и локален затворен ядрен горивен цикъл

„Ростехнадзор“ издаде на Сибирския химически комбинат лиценз за експлоатация на модул за фабрикация/рефабрикация на ядрено гориво. Модулът е част от Опитно-демонстрационния комплекс (ОДЕК) в град Северск и включва три взаимосвързани обекта без аналози в световен мащаб – модул за производство (фабрикация/рефабрикация) на смесено нитридно уран-плутониево ядрено гориво, енергоблок с иновационен реактор на бързи неутрони от IV поколение БРЕСТ-ОД-300, както и модул за преработка на облъчено гориво. Така за първи път в световната практика на едно място ще бъдат построени АЕЦ с бърз реактор и локален затворен ядрен горивен цикъл.

В края на март 2024 г. на международния форум „Атомекспо-2024“ в Сочи чрез телеконферентна връзка „Росатом“ започна изпитанията на уникалното оборудване за производство на иновативно ядрено гориво на площадката на Опитно-демонстрационния енергиен комплекс, част от проекта „Пробив“. Полученият лиценз позволява преминаването към следващия етап на изпитания на оборудването и отработване на технологични режими.

За реактора от ново поколение БРЕСТ-ОД-300 „Росатом“ разработва иновационно СНУП гориво за "бързи" реактори. В основата му са два ключови компонента – обеднен уран и плутоний, който се извлича от облъченото ядрено гориво. На този етап използването на обеднен уран не носи никакви рискове от гледна точка на ядрената и радиационна безопасност – производството на СНУП горивото е изцяло автоматизирано, като материалът се състои почти напълно от стабилния изотоп уран-238.

Вижте още: