БЪЛГАРИНЪТ БОЯДИСВА ВЕДНЪЖ НА 2 – 3 ГОДИНИ,  ЕВРОПЕЕЦЪТ ПО-РЯДКО: ВЕДНЪЖ НА 3 – 4 ГОДИНИСредно веднъж на 2 – 3 години боядисва българското семейство, показва изследване на Оргахим. Малко над 1/3 от лицата споделят, че купуват продукти за боядисване веднъж годишно или по-често. От друга страна, делът на тези, които извършват подобна покупка веднъж на 4-5 години и по-рядко е около ¼ от изследваните граждани.

В Европа този период е малко по-дълъг – веднъж на 3, 7 години. Като основни причини затова, че не боядисват по-често, 83% от европейците посочват това, че ремонтът е прекалено изморителна и времеемка дейност. Според 45% финансово не е оправдано да се прави по-често реновиране.

От проведеното изследване на Оргахим става ясно, че в 70% от случаите изследваните лица сами поемат ангажимента по извършване на самото боядисване на дома, като основната роля в този процес се пада на мъжа в семейството. Едва в около 30% от случаите тази отговорност се възлага на майстор/специалист.

При покупката на продукти за боядисване се наблюдава разширен процес на търсене на информация, като в най-голяма степен изследваните лица са  склонни да търсят препоръки и съвети от приятели, познати (41,6%) и от майстори (40,3%).

Оказва се, че цената, качеството и доброто покритие/плътността на латекса са критериите, които оказват най-съществено влияние върху потребителския избор на конкретна марка.

Идеята за боядисване в рамките на домакинството в 36% от случаите идва, както от мъжа, така и от жената. Сходен е процентът на случаите, в които жената се явява главният инициатор за извършване на боядисване в дома –
около 35%. В този смисъл може да се твърди, че по линия на зараждането на идеята за боядисване, жената по-често има превес над половинката си. В почти 50% от случаите, жената има последната дума относно избора на цвета на латекса, с който да се боядисва. Мъжът пък, от своя страна, има водеща роля при финалната селекция на марка латекс.

Вижте още: