В периода 4-6 юни в София се проведе обучение по проект MILD HOME, организирано от Столична община, Българска търговско-промишлена палата и Европейски институт по труда – българските партньори по проекта. Обучението бе предназначено за архитекти, инженери, урбанисти и еколози от Столична община (СО), районни администрации на СО, архитектурни екипи и  строителни фирми.
 
В програмата бяха включени теми,  касаещи възможностите за изграждане на Зелено еко селище (ЗЕС) в близост до София с къщи тип MILD HOME:  европейско и българско законодателство, екологични материали, сградни системи за възобновяема енергия, сертифициране на сгради, изготвяне на задание и техническа спецификация на селището.
 
Акцент бе поставен на градоустройствените  и архитектурни модели за ЗЕС на архитектурни екипи – победители в конкурса на СО. Те лично представиха своите проекти като подробно разгледаха всички фази на развитието  на концептуалните си модели. Направен беше и паралел със спечелилите модели на чуждестранните партньори от Унгария, Италия, Сърбия, Румъния и Австрия.
 
Специално внимание бе обърнато на калкулираните строителни  разходи за изграждане на типовете MILD HOME къщи в селището. В програмата беше включена и виртуална разходка в Зелени еко селища от Европа и света.
 
В последния ден обучението се проведе под формата на интерактивна кръгла маса, на която участниците дискутираха съществуващите проблеми, стимулите и потенциалните механизми на финансиране за изграждане на пилотно ЗЕС у нас. Предложена бе конкретна програма за действие, включваща следните основни задачи:
 
·         Европейско законодателство, стратегии и цели, свързани с темата на проект MILDHOME – д-р инж. Ирина Терзийска, ЕИТ
·         Българско законодателство относно енергийната ефективност, представяне на сродни проекти  - д-р инж. Здравко Георгиев – СОФЕНА
·         Строителни разходи на изграждане на къща от типа „mild” – Елеонора Карнаса, БТПП.

Проект MILD HOME /Моята модулна, интелигентна, на ниска цена, „направи си сам”, почти нулево енергийна къща/ се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 г.
 
За повече информация: www.mildhome.eu

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...