1460242Николай Пехливанов: Ако искаме силни региони, трябва да се преборим с вътрешно-миграционните процеси

Преструктурирането на Югозападния регион трябва да бъде съобразено не с транспортните връзки на отделните области и общини, а с решаването на демографските проблеми на определени територии, тъй като икономическото развитие е пряко зависимо от вътрешно-миграционните процеси. До този извод стигнаха участниците в Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион.


Дискусията за новото стратегическо райониране беше включена в заседанието по инициатива на областния управител на Област София Николай Пехливанов, който е и председател на съвета. Гост беше зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която представи пред участниците предложението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за новото стратегическо райониране на страната. Основното притеснение на кметовете и областните управители бе финансирането на районите в бъдещия програмен период след 2020 г., тъй като все още не са ясни инструментите и механизмите за финансиране. Заради това част от тях поискаха отлагане на промените. Заместник-министър Николов увери присъстващите, че времевата рамка е съобразена с плановете на ЕС, така че никой да не бъде ощетен.

  • ·Решаването на вътрешно-миграционните процеси е от ключово значение за стратегическото развитие на регионите
  • ·Отделянето на София като самостоятелен регион ще има негативно отражение, както върху столицата, така и върху останалите райони

„Трябва да намерим решение, с което огромният дисбаланс между населението на отделните територии да намалява, а не са се увеличава.  За съжаление след 10 години провеждане на Кохезионна политика,  не отчитаме желаните резултати. Части от държавата се изпразват откъм население за сметка на други територии, които продължават да се развиват все по-бързо и ефективно. Това е неприемливо спрямо сравнително равното териториално разпределение на природни ресурси на страна. Необходимо е да търсим решение на стратегическо ниво, с което да се постигне равномерно разпределение на населението. Това е единственият начин да се развиваме всички заедно“, каза областният управител на Област София Николай Пехливанов.

Арх. Любомир Георгиев, представляващ Столична община посочи, че въпросът е бил обект на обсъждане от главния архитект на София арх. Здравко Здравков и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. Общото им становище е, че всеки един от предложените варианти ще бъде в ущърб както на София, така и на всички региони от Югозапада, тъй като ще доведе до минимизиране на финансирането от ЕС. Според арх. Георгиев преди да се вземе решение за преструктуриране, трябва да бъдат ясни условията за финансиране, тъй като София има БВП/глава от 105% от средното за ЕС. Отделянето й като самостоятелен регион ще създаде проблеми за редица ключови проекти, в това число и метрото. Същото важи и за настоящия Югозападен регион, който надвишава границата от 75% от средноевропейското БВП/глава.

Една от предложените идеи да се присъединят слаби общини от Севера към Югозападния регион, за да се покриват изискванията за финансиране, противоречи на основната стратегия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъдат обособени Дунавски и Черноморски регион, при които реката и морето да бъдат връзки, а не граници.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...