Петиция в Парламента срещу законопроект, който ще монополизира бранш „Недвижими имоти“ и ще унищожи малкия и среден бизнес в бранша

Национално сдружение брокери на имоти внесе петиция в Правната комисия към Парламента, свързана със законопроект за регулиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти, внесен от 10 депутати от партия „Възраждане“. Законопроектът е съставен от ЮЛНЦ в частна полза Национално сдружение „Недвижими имоти”, в което членуват 295 фирми за недвижими имоти (към 25.06.2021 г. по данни от Търговския регистър), съставляващи около 6 % от действащите над 5000 агенции за недвижими имоти в България.
Национално сдружение брокери на имоти внесе и писмени становища в Народното събрание, адресирани до водещата правна комисия и до участващите в обсъждането на този законопроект постоянни комисии с искане за включване в обсъжданията и отхвърляне на спорния законопроект.


С какво брокерите, подписали Петицията, не са съгласни?

В Петицията се изразява несъгласие най-вече със създаването на частна браншова структура, наречена Камара на брокерите, на която държавата да отстъпи изключителни права (монопол) по издаване на удостоверения за правоспособност на брокерите в България; по провеждане на задължителни периодични обучения на брокерите в България; по одобряване на програми за периодични обучения, осъществявани в други обучаващи организации, въпреки че те са лицензирани от МОН; по провеждане на изпити за издаване на свидетелства за професионална квалификация на брокерите в страната и още монополни права.

С предложения от „Възраждане“ проектозакон се предвижда голяма власт да бъде дадена в ръцете на Камара на посредниците. Законопроектът предвижда тази частна структура да събира различни такси: встъпителни вноски за членство, членски внос, такси за вписване в регистър на брокерите, такси за издаване и преиздаване на удостоверения за правоспособност, за обучения, за изпити, глоби и други такси, чиито размери да бъдат определени от органи на камара.

Така чрез камара на брокерите ще могат да се извличат огромни печалби за сметка на останалите заети в бранша (над 20 000 брокери).

Законопроектът определя липсата на свободен пазар, предвижда чрез силата на закона и различни мерки, задължения, такси и проверки да се ограничи конкуренцията в занаята. Това ще затвори свободния вход към професията и ще рефлектира директно към потребителя, чиято услуга неминуемо ще се оскъпи.

Петиция в Парламента срещу законопроект, който ще монополизира бранш „Недвижими имоти“ и ще унищожи малкия и среден бизнес в бранша

Какво предлага Национално сдружение брокери на имоти?

1. Да се създаде Национален регистър на брокерите – държавна собственост, а не собственост на камара на брокерите

2. Етични правила и норми за поведение на брокерите да залегнат в специален Закон, какъвто Национално сдружение брокери на имоти е изготвило и представило на вниманието на обществеността, а не в кодекс по професионална етика, създаден от брокери – членове на камара (https://sbibg.org/proektozakon-za-posrednicite-pri-sdelki-s-nedvizhimi-imoti/).

3. Санкциите за неизпълнение на задълженията на брокерите, включително за нарушение на етичните правила и норми, залегнали в Закон, да се налагат от българските съдилища, а не от комисия от професионална етика към камара, съставена от брокери.

4. Професионалните обучения на брокери да се осъществяват по реда на Закона за професионалното обучение и образование в свободно избрано от всеки брокер учебно заведение, а не по програма и в учебно заведение, определени от камара.

5. Такси за вписване в регистър, глоби и имуществени санкции да се заплащат в полза на държавния бюджет, в размери, посочени в съответните Тарифи за държавните такси, събирани от конкретния орган или определени от Съда, а не в полза на камара.

Петиция в Парламента срещу законопроект, който ще монополизира бранш „Недвижими имоти“ и ще унищожи малкия и среден бизнес в бранша

Вижте още:

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...