Строителният сектор разчита на закона на ЕС за зелените сгради като нов двигател на икономическия растеж

 Обновяването на сградния фонд в Европа не само се очаква да намали сметките за енергия и да спомогне за справяне с изменението на климата, но и се подкрепя широко от строителния сектор, който вижда бизнес възможности в обновяването.

Когато през декември 2021 г. Европейската комисия представи новия вариант на Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD), нейната основна цел беше да се намали потреблението на енергия в ЕС и да се постигнат целите на съюза в областта на климата. Но ползите от обновяването за енергийна ефективност надхвърлят климатичните. Сред най-големите почитатели на директивата е германската бизнес асоциация BDI.

Традиционно като противник на нормативната уредба, през октомври миналата година BDI изпрати писмо до германските евродепутати, в което ги помоли да подкрепят амбициозна EPBD.

“В текущата дискусия по преразглеждането на EPBD бих искал да помоля за вашата подкрепа”, се казва в писмото, подписано от Холгер Льош, заместник генерален директор и член на изпълнителния съвет на BDI.

Писмото на Льош се фокусира върху най-спорния аспект на предложението на Комисията – въвеждането на минимални стандарти за енергийна ефективност (MEPS), които правителствата на ЕС могат да използват, за да принуждават собствениците на жилища да ги обновяват. “Минималните стандарти за енергийни характеристики (MEPS) са много мощен инструмент, който, ако се използва правилно, може да окаже необходимото въздействие”, казва Льош в писмото.

“Предложението на MEPS трябва да бъде насочено към “сградите с най-лоши показатели”, да бъде икономически осъществимо и да бъде придружено от предложения за финансова подкрепа”, казва той пред EURACTIV.

Един от депутатите, до които е адресирано писмото, е Кристиан Елер, германски политик консерватор, представляващ цялата дясноцентристка Европейска народна партия в комисията на Европейския парламент по промишленост, изследвания и енергетика, която отговаря за преговорите по EPBD.

Малко след като Елер и колегите му получават писмото, Европейската народна партия подписва компромисен вариант на EPBD. Елер заяви пред EURACTIV, че депутатите получават много писма и че намесата на BDI не е повлияла на решението му. Въпреки това той отказа да се присъедини към други германски консерватори, които се опитаха да неутрализират закона преди гласуването в пленарна зала на 14.03.2023 г.

Строителният сектор се насочва към обновяване

Германската бизнес организация не е единствена, която подкрепя EPBD – финансовата индустрия и целият строителен сектор също я подкрепят. През януари група инвеститори с над 51 трилиона евро управлявани активи изпратиха писмо до Европейския парламент, в което потвърдиха подкрепата си за амбициозните цели за обновяване в рамките на EPBD.

“Един стабилен подход, съобразен с правно обвързващите цели на ЕС в областта на климата, също така осигурява на инвеститорите дългосрочна сигурност. Ето защо задължителното обновяване на сградите с най-лоши енергийни характеристики – минимални стандарти за енергийни характеристики (MEPS) – е в основата на реформата на EPBD”, пишат те в становище за EURACTIV.

В строителния сектор подкрепата за обновяването също набира скорост като алтернатива на новото строителство. В миналото новото строителство представляваше най-големия дял от оброта в сектора, но сега обновяванията съставляват 59% от оборота в еврозоната, като през 2022 г. достигат почти 550 млрд. евро.

Данните, предоставени от браншовата асоциация Euroconstruct, отбелязват повратна точка.

През 2008 г. “новото строителство съставляваше около 60% от оборота”, казва Давиде Майело, ръководител на отдел “Пазарни и бизнес анализи” в производителя на изолации Knauf Insulation. През последните години “разпределението между ново строителство и обновяване се обърна с главата надолу”, посочва той и уточнява, че през 2019 г. приходите от обновяване на жилищни сгради вече представляват 56% от оборота на сектора – почти 500 млрд. евро.

В бъдеще Knauf Insulation очаква тази тенденция да се запази. По причини, свързани с климата и ефективността, обновяването често е по-евтино, отколкото събарянето на една сграда и изграждането на нова.

“Все още не можем да кажем дали обновяването ще достигне тези 70% от оборота”, казва Майело. Но като се има предвид енергийната криза и фактът, че “само около 1%” от жилищата в ЕС се строят наново годишно, “прогнозираме, че делът на обновяването в оборота ще се увеличи още повече”, добавя той.

Това се отразява на бизнеса. “95% от изолационните материали се произвеждат в Европа”, посочва Майело и заявява, че това ще стимулира създаването на работни места в Европа. Вносът на изолационни материали в Европа е скъпо логистично упражнение, което няма смисъл, допълва той.

Вижте още: